Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Morgan Lillegård

Jeg er ansatt som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, men har forenklet det og bruker kun benevnelsen kommunikasjonsdirektør når jeg forteller hva jeg jobber med i Nofima. Min bakgrunn har jeg fra media der jeg jobbet for Nordlys, Troms Folkeblad, Bladet Tromsø og VG før jeg i 2006 gikk over i kommunikasjonsbransjen. Jeg kom fra stillingen som kommunikasjonssjef i Tromsø kommune da jeg i 2013 begynte i Nofima.
Web, media, sosiale medier, publikasjoner, faktaark, nyhetsbrev, seminar og messer er noen av de kanalene vi bruker for å nå ut til matprodusentene og beslutningstakerne.
Jeg har også ansvaret for IT-avdelingen.