Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi John Roald Isaksen

Jeg er forsker på Nofimas avdeling for Næringsøkonomi og har vært det siden 1998. Jeg er bøfjerding, og sågar utdannet, med: En doktorgrad i samfunnsvitenskap (økonomi/strategi), hovedfag i sosialøkonomi fra NFH, lisensiatgrad i internasjonal økonomi (lic.rer.pol) fra Mannheim (Ty.), bedriftsøkonomi fra HSR (Stavanger) og høgskolekandidat i kommunal planlegging fra Møre og Romsdal distriktshøgskule i Volda.
Jeg arbeider med næringsøkonomiske problemstillinger i verdikjeden for fisk – fra fangst til konsument – ofte i form av evalueringer av regulatoriske grep i næringa. Stikkord for arbeid: Subsidier, vertikal integrasjon, høstingsstrategier, mineraloljeavgift, ferskfiskordning, strukturering.

John Roald har 15 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Troell, Max; Eide, Arne; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Crépin, Anne-Sophie; 2017: Seafood from a changing Arctic

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2016: Supply Chain Management under uncertain supply

Isaksen, John Roald; Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; 2016: Supply Chain Management under uncertain supply

Waldo, Staffan; Jensen, Frank; Nielsen, Max; Ellefsen, Hans; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2016: Regulating multiple externalities: the case of Nordic fisheries

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flåten, Ola; 2015: Stubborn fuel tax concessions: The case of fisheries in Norway

Flåten, Ola; Duy, Nguyen Ngoc; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2012: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-Experiences from vertically integrated trawlers and delivery obligations in Norway

Isaksen, John Roald; Mikkelsen, Eirik Inge; 2012: Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald; 2011: Do fluctuations in input impact industry structure?

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2011: Vertical Integration and Performance: Measurement Issues - and an Empirical Illustration from the Norwegian Fisheries Industry

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: Flere veier fører til Rom

Asche, Frank; Flåten, Ola; Isaksen, John Roald; Vassdal, Terje; 2002: Derived demand and relationships between prices at different levels in the value chain: A note

Isaksen, John Roald; 2000: Ka du sei? En gjennomgang av oppmerksomheten som vies reguleringen av fisket, og fisket etter sei nord for 62°N i avisene Fiskaren og Fiskeribladet

Isaksen, John Roald; 1999: Cod Prices for Fishermen and Consumers

Flåten, Ola; Isaksen, John Roald; 1998: Governmental Financial Trensfers to the Norwegian Fishing Industry:1977-1996

John Roald har 95 andre publikasjoner i Cristin:

Isaksen, John Roald; 2019: "De sei størrelsen ikkje betyr nåkka..." Fartøyutvikling og kvotefordeling

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2019: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Isaksen, John Roald; 2019: Fiskerinæringa

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2019: Økte drivstoffkostnader – konsekvenser for landindustrien

Isaksen, John Roald; 2019: Kvotemeldinga i korte trekk

Isaksen, John Roald; 2019: Struktur i fiskeflåten – konsekvenser for industrien

Isaksen, John Roald; 2018: Seafood from a changing Arctic

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2018: Small is beautiful, or… Structural measures for the smallest Norwegian vessels

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Struktur og sånn: hvem er vinneren?

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2017: Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2017: Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?

Eide, Arne; Isaksen, John Roald; 2017: Some findings from ACCESS

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2016: Struktur og kapasitet i torsketrålerflåten: Utvikling og drivkrefter

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals; 2016: Strukturutviklingen i torsketrål- og ringnotflåten

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals; 2016: Structure development –Trawlers and purse seiners

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2016: Capacity reducing measures in Norway: the case of the cod trawlers

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2016: Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2016: Fjordlinjene – for hva og for hvem?

Isaksen, John Roald; 2016: Fjordlinjer. Faglig sluttrapport

Isaksen, John Roald; 2016: Samfiske – formål, utvikling analyse

Nøstvold, Bjørg Helen; Isaksen, John Roald; 2016: Norsk industrifisk til Polen

Isaksen, John Roald; 2015: Sjømatnæringens verdikjede: Produksjon og foredling

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: Sjømatindustriutvalget

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2015: Forbausede forskere

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2015: NOU 2014:16 Sjømatindustrien – Mandat, rammevilkår og tiltak

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: «Til Trondsen og Ørebech»

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; 2015: Å sloss mot vindmøller

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; 2015: Fisken og folket – del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2014: Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Eide, Arne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Fiskeri og havbruk - vår tilnærming

Eide, Arne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Troell, Max; 2014: Fisheries and Aquaculture in the Arctic - ACCESS WP3

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Evaluering av føringstilskuddet - en oppdatering

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flåten, Ola; 2014: Stubborn fuel tax concessions – the case of fisheries in Norway

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flåten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries. A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Isaksen, John Roald; 2014: Fiskeriene før og nå. En klassereise

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flaaten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Isaksen, John Roald; 2014: Smed anklager baker for å koke suppe på spiker!

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Isaksen, John Roald; Iversen, Audun; 2013: Havbruksnæringens lokale og regionale utfordringer - Areal, ringvirkninger og tilrettelegging

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2013: Alt kan bli bedre

Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; 2013: Research and innovation on fish capture and pre-processing on bottom trawlers: An economic assessment from CRISP activities

Svorken, Marianne; Larsen, Thomas Andre; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2013: The Norwegian cod trawlers. An economic assessment

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Isaksen, John Roald; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Kvalitet og verdiskaping. Hvorfor får vi ikke den kvaliteten vi ønsker?

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2013: Føringstilskuddet i fiskerinæringen - Fokus på perioden 2011-12

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; 2013: If fuel prices increased, how would the fishing industry react?

Isaksen, John Roald; 2013: Konsekvenser av store kvoteøkninger

Isaksen, John Roald; 2013: Strukturering og sesongprofil. Gir strukturering i Gruppe I seg utslag i sesonprofil?

Isaksen, John Roald; 2013: Hvordan påvirker kvotestørrelse pris

Isaksen, John Roald; 2013: Konsekvenser av store kvoteøkninger

Isaksen, John Roald; 2013: Strukturering og sesongprofil - Gir strukturering seg utslag i sterkere Sesongtopper?

Isaksen, John Roald; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2012: Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2012: DO SCM "IDEALS" PREVAIL? A CASE STUDY FROM THE NORWEGIAN FISH PROCESSING INDUSTRY

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2012: Garantiordningen for fiskere

Isaksen, John Roald; 2012: Does SCM Practice"Ideals" Prevail? A Case Study From the Norwegian Fish Processing Industry

Isaksen, John Roald; 2012: Ombordfrysing

Isaksen, John Roald; 2012: Ombordfrysing i fiskeflåten

Isaksen, John Roald; 2012: Persistent subsidies in fishing - How will a fuel price increase affect fleet behavior and performance?

Isaksen, John Roald; 2012: Torsketrålere og leveringsplikt – resultater fra ei evaluering

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2012: Do SCM "ideals" prevail? A case study from the Norwegian fish processing industry

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Isaksen, John Roald; Tjelmeland, Sigurd; Dreyer, Bent; Røttingen, Ingolf; 2011: Markedsbasert høsting av lodde

Isaksen, John Roald; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser

Isaksen, John Roald; 2011: Presentasjon av aktivitet og status i arbeidspakke 4

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten; 2010: Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; 2009: Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten.Hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2008: Føringstilskudd i fiskerinæringen – kartlegging og evaluering

Isaksen, John Roald; 2008: Vertical intergration and perfomance - The impact og measures and indsutri

Isaksen, John Roald; 2008: Do prescriptions of "ideal" SCM hold true? Lessons from the Norwegian fish processing industry

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2007: Alligning Procurement Strategies to Environmental Uncertainty. Control or Adaption?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Isaksen, John Roald; 2007: Do Fluctuations in Input Impact Industry Structure

Isaksen, John Roald; Iversen, Audun; 2007: Langsiktige avtaler – erfaringer og vurderinger. Evaluering av et prøveprosjekt i førstehåndsomsetningen

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne; 2006: Evaluering av leveringsplikten

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: How to secure critical supply? : market exchange or vertical integration

Isaksen, John Roald; Flåten, Ola; 2004: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets - Annual Report 2004

Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2003: Vertical integration and performance : the Impact of Measurements and Industry

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Rånes, Stein Arne; 2003: Kappfiske etter loddetorsk – en dyd av nødvendighet eller ressursøding?

Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; 2002: Fiskeindustrien i Troms og Finnmark – Strukturendringer og verdiskaping

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Grønhaug, Kjell; 2001: The Art of Vertical Integration - Profitability Considerations

Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald; 2000: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien- Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 1999

Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald; 2000: Fiskerinæringen i Finnmark. Analyse av verdiskaping og råstoffomsetning

Isaksen, John Roald; 2000: Subsidies to the Norwegian Fishing Industry: An Update