.

Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Ida Rud

Forskningsområde
Jeg arbeider som forsker i mikrobiologi-gruppen ved Nofima Mat, og jeg er involvert i prosjekter innen bakteriesamfunnsanalyser av tarmbakterier (i mennesker og dyr). Jeg er også involvert i forskning på primærmetabolismen til melkesyrebakterier (dvs. laktobaciller) som er basert på min PhD grad innen dette forskningsområdet. Min kompetanse ligger hovedsaklig i utvikling og anvendelse av molekylærbiologiske metoder (f. eks. genekspresjonssystemer, genkloning, identifisering og kvantifisering av bakterier ved hjelp av 16S rRNA sekvensering og Real-Time PCR, og DNA mikro/makromatriser), i tillegg til fysiologi og genetikk relatert til melkesyrebakteriers metabolisme.

Utdanning
Jeg har en PhD fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (2008) med tittelen ”Primærmetabolismen i Lactobacillus – Et studium om kontroll og regulering av syreproduksjonen”. Min Cand Scient grad ble tildelt ved Norges Landbrukshøyskole (nå Universitetet for Miljø- og Biovitenskap) i 2002 med tittelen ”Utvikling av en multipleks kvantitativ PCR metode for påvisning og kvantifisering av genmodifisert mais”.

Ida har 14 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Jensen, Hanne; Roos, S.; Jonsson, H.; Rud, Ida; Grimmer, Stine; van Pijkeren, J.P.; Britton, R.A.; Axelsson, Lars; 2014: Role of Lactobacillus reuteri Cell and Mucus Binding protein A (CmbA) in adhesion to intestinal epithelial cells and mucus in vitro

Karlskås, Ingrid Lea; Maudal, Kristina; Axelsson, Lars; Rud, Ida; Eijsink, Vincent G.H.; Mathiesen, Geir; 2014: Heterologous protein Secretion in Lactobacilli with Modified pSIP Vectors

Nilsen, Celine Bergum; Rud, Ida; 2014: Kornfermentering- Karakterisering og anvendelse av melkesyrebakterier til frigjøring av frie fenoliske syrer i korn

Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz; Rud, Ida; Samah, D; Tierce, P; Favre, M; Kure, Cathrine F.; 2013: Cleaning of conveyor belt materials using ultrasound in a thin layer of water

McLeod, Anette; Brede, Dag Anders; Rud, Ida; Axelsson, Lars; 2013: Genome sequence of Lactobacillus sakei subsp. sakei LS 25, a commercial starter culture strain for fermented sausage

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Isaeva, Julia; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; 2013: Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Axelsson, Lars; Rud, Ida; Naterstad, Kristine; Blom, Hans; Renckens, Bernadet; Boekhorst, Jos; Kleerebezem, Michiel; van Hijum, Sacha; Siezen, Roland J.; 2012: Genome Sequence of the Naturally Plasmid-Free Lactobacillus plantarum Strain NC8 (CCUG 61730)

Hole, Anastasia s.; Rud, Ida; Grimmer, Stine; Sigl, Stefanie; Narvhus, Judith; Sahlstrøm, Stefan; 2012: Improved Bioavailability of Dietary Phenolic Acids in Whole Grain Barley and Oat Groat following Fermentation with Probiotic Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus johnsonii, and Lactobacillus reuteri

Zimonja, Monika Sekelja; Rud, Ida; Knutsen, Svein Halvor; Denstadli, Vegard; Westereng, Bjørge; Næs, Tormod; Rudi, Knut; 2012: Abrupt Temporal Fluctuations in the Chicken Fecal Microbiota Are Explained by Its Gastrointestinal Origin

Rud, Ida; Naterstad, Kristine; Bongers, Roger S.; Molenaar, Douwe; Kleerebezem, Michiel; Axelsson, Lars; 2011: Functional analysis of the role of CggR (central glycolytic gene regulator) in Lactobacillus plantarum by transcriptome analysis

Rud, Ida; Solem, Christian; Jensen, Petter Ruhdal; Axelsson, Lars; Naterstad, Kristine; 2008: Co-factor engineering in lactobacilli: Effects of uncoupled ATPase activity on metabolic fluxes in Lactobacillus (L.) plantarum and L. sakei

Naterstad, Kristine; Rud, Ida; Kvam, Ingebjørg; Axelsson, Lars; 2007: Characterisation of the gap Operon from Lactobacillus plantarum and Lactobacillus sakei

Rud, Ida; Jensen, Petter Ruhdal; Naterstad, Kristine; Axelsson, Lars; 2006: A synthetic promoter library for constitutive gene expression in Lactobacillus plantarum

Rudi, Knut; Rud, Ida; Holck, Askild Lorentz; 2003: A novel multiplex quantitative DNA array based PCR (MQDA-PCR) for quantification of transgenic maize in food and feed