.

Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Ida Rud

Jeg er forsker ved Nofima og jobber innen avdeling for Trygg og Holdbar mat og avdeling for Mat og helse. Mitt forskningsfelt er hovedsakelig koblet til bakterier, mat og tarmhelse, hvor molekylære mikrobiologiske metoder står sentralt (f.eks omics og bakteriesamfunnsanalyser). Jeg forsker på de nyttige melkesyrebakteriene i form av deres egenskaper under fermentering (f.eks surdeig) og deres probiotiske egenskaper i tarmen. Likeså forsker jeg på tarmflora og helse, og studerer hvordan maten (f.eks fiberrik mat og rødt kjøtt) påvirker tarmfloraen ved hjelp av in vitro og in vivo modellsystemer og dybdesekvensering av tarmfloraen. Jeg samarbeider bl.a. tett med karbohydratkjemikere og statiskere for å forstå det komplekse samspillet mellom mat, tarmflora og helse.

Jeg har utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): PhD innen melkesyrebakterier og metabolisme (2008, UMB) og Cand Scient innen metodeutvikling for multipleks påvisning av GMO (2002, NLH).

Ida har 12 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Jensen, Hanne; Roos, S.; Jonsson, H.; Rud, Ida; Grimmer, Stine; van Pijkeren, J.P.; Britton, R.A.; Axelsson, Lars; 2014: Role of Lactobacillus reuteri cell and mucusbinding protein A (CmbA) in adhesion to intestinal epithelial cells and mucus in vitro

Lea, Ingrid; Maudal, Kristina; Axelsson, Lars; Rud, Ida; Eijsink, Vincent G.H.; Mathiesen, Geir; 2014: Heterologous protein secretion in lactobacilli with modified pSIP vectors

Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz; Rud, Ida; Samah, D; Tierce, P; Favre, M; Kure, Cathrine F.; 2013: Cleaning of conveyor belt materials using ultrasound in a thin layer of water

McLeod, Anette; Brede, Dag Anders; Rud, Ida; Axelsson, Lars; 2013: Genome sequence of Lactobacillus sakei subsp. sakei LS 25, a commercial starter culture strain for fermented sausage

Axelsson, Lars; Rud, Ida; Naterstad, Kristine; Blom, Hans; Renckens, Bernadet; Boekhorst, Jos; Kleerebezem, Michiel; van Hijum, Sacha; Siezen, Roland J.; 2012: Genome Sequence of the Naturally Plasmid-Free Lactobacillus plantarum Strain NC8 (CCUG 61730)

Zimonja, Monika Sekelja; Rud, Ida; Knutsen, Svein Halvor; Denstadli, Vegard; Westereng, Bjørge; Næs, Tormod; Rudi, Knut; 2012: Abrupt Temporal Fluctuations in the Chicken Fecal Microbiota Are Explained by Its Gastrointestinal Origin

Hole, Anastasia s.; Rud, Ida; Grimmer, Stine; Sigl, Stefanie; Narvhus, Judith; Sahlstrøm, Stefan; 2012: Improved Bioavailability of Dietary Phenolic Acids in Whole Grain Barley and Oat Groat following Fermentation with Probiotic Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus johnsonii, and Lactobacillus reuteri

Rud, Ida; Naterstad, Kristine; Bongers, Roger S.; Molenaar, Douwe; Kleerebezem, Michiel; Axelsson, Lars; 2011: Functional analysis of the role of CggR (central glycolytic gene regulator) in Lactobacillus plantarum by transcriptome analysis

Rud, Ida; Solem, Christian; Jensen, Petter Ruhdal; Axelsson, Lars; Naterstad, Kristine; 2008: Co-factor engineering in lactobacilli: Effects of uncoupled ATPase activity on metabolic fluxes in Lactobacillus (L.) plantarum and L. sakei

Naterstad, Kristine; Rud, Ida; Kvam, Ingebjørg; Axelsson, Lars; 2007: Characterisation of the gap Operon from Lactobacillus plantarum and Lactobacillus sakei

Rud, Ida; Jensen, Petter Ruhdal; Naterstad, Kristine; Axelsson, Lars; 2006: A synthetic promoter library for constitutive gene expression in Lactobacillus plantarum

Rudi, Knut; Rud, Ida; Holck, Askild Lorentz; 2003: A novel multiplex quantitative DNA array based PCR (MQDA-PCR) for quantification of transgenic maize in food and feed

Ida har 6 andre publikasjoner i Cristin:

Knutsen, Svein H.; Samuelsen, Anne Berit; Moen, Birgitte; Rieder, Anne; Vegarud, Gerd; Måge, Ingrid; Rud, Ida; 2015: Fate of arabinoxylan and beta-glucan during simulated digestion by human duodenal and stomach fluids and during in vitro fermentation With human faecal slurry

McLeod, Anette; Færgestad, Ellen Mosleth; Snipen, Lars; dos Santos, Filipe Braco; Lysenko, Artem; Rud, Ida; Axelsson, Lars; 2014: The effect of growth rate in Lactobacillus sakei; analysis of experimental data in light of external information

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Lea, Tor Erling; Rosnes, Jan Thomas; Liaset, Bjørn; Aarak, Kristi Ekrann; Borge, Grethe Iren Andersen; Rud, Ida; Kirkhus, Bente; 2014: Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; 2013: Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; 2013: Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

Knutsen, Svein Halvor; Moen, Birgitte; Rud, Ida; Vegarud, Gerd; Grimmer, Stine; Rieder, Anne; Samuelsen, Anne Berit; 2013: In vitro based methodology to study potential health effects of arabinoxylan and beta-glucan