.

Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Grethe Iren Borge

Min utdannelse er fra Østfold Ingeniørhøgskole (analytisk kjemi/mikrobiologi) og Biokjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Jeg har en Cand Scient grad i biokjemi (1992) der jeg jobbet med kolesterolmetabolisme ved Institutt for ernæringsforskning og en Dr. Scient grad i biokjemi innen området lipidmetabolisme/enzymatisk oksidasjon av fettsyrer i planter (Biokjemisk Institutt, Universitetet i Oslo/Matforsk AS, 1998). Siden har jeg jobbet som forsker ved UMB (1998-2002) innen området mattrygghet/patogene bakterier, og som postdoktor ved Matforsk AS (2002-2006) på forskningsprogrammet ”Bioaktive plantestoffer (flavonoider) i frukt og grønnsaker: lagring, prosessering og raske sensorbaserte analytiske målemetoder”. Siden 2006 har jeg vært ansatt som forsker på Matforsk/Nofima Mat.

Forsknings- og oppdragsprosjekter som jeg jobber med er innen feltet bioaktive forbindelser i plantebasert mat, antioksidanter og lipider, og matens helserelaterte kvalitet. Jeg er nå leder for et av de strategiske forskningsprogrammene til Nofima Mat, ”Frukt og grønnsaker – fra råvarer til helseeffekter”, og jeg jobber spesielt med polyfenoler i frukt og grønnsaker, den mest tallrike og utbredte gruppe av bioaktive forbindelser, og glukosinolater i Brassica grønnsaker (kålfamilien). Mye av arbeidet mitt har omfattet etablering og utvikling av analytiske metoder for kvalitativ og kvantitativ måling av metabolitter og antioksidantegenskaper i ferske og prosesserte produkter. De mest sentrale analyseteknikkene er kromatografi med ulike detektorer som jeg har jobbet med siden 1988. En sentral del av forskningen og interesseområdet mitt har vært matens helseeffekter i kroppen, og jeg er involvert i flere prosjekter som studerer effekter av ulik type mat på human helse, f eks bær, frukt og grønnsaker og fiskeolje (omega-3 fettsyrer). Nofima Mat er medlem av et av tre Nordiske Senter for fremragende forskning innen Mat, Ernæring og Helse (2007-2011) ”SYSDIET”, der jeg er kontaktperson.

Grethe Iren har 36 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2015: Phytochemical Content in Broccoli Flower Buds during Postharvest Storage and Light Treatments

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2014: Vitamin C in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest light, UV-B irradiation and temperature

Aarak, Kristi Ekrann; Kirkhus, Bente; Johansen, Silje; Vegarud, Gerd; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Effect of broccoli phytochemical extract on release of fatty acids from salmon muscle and salmon oil during in vitro digestion

Myhrstad, Mari; Ulven, Stine Marie; Günther, Clara-Cecilie; Ottestad, Inger; Holden, Marit; Ryeng, Einar; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; Brønner, Kirsti Wettre; Thoresen, Magne; Holven, Kirsten Bjørklund; 2014: Fish oil supplementation induces Expression of genes related to cell cycle, endoplasmic reticulum stress and apoptosis in peripheral blood mononuclear cells: a transcriptomic approach

Aarak, Kristi Ekrann; Borge, Grethe Iren Andersen; Kirkhus, Bente; 2013: Release of fatty acids from salmon oil and muscle during in vitro digestion - impact of a meal composition

Kirkhus, Bente; Lundon, Aina; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; Borge, Grethe Iren Andersen; Henriksen, Britt; 2013: Effects of Environmental Factors on Edible Oil Quality of Organically Grown Camelina sativa

Uusitupa, Matti; Hermansen, K.; Savolainen, MJ; Schwab, U.; Kolehmainen, M.; Brader, L.; Mortensen, L.S.; Cloetens, A.; Johansson-Persson, A.; Onning, G.; Landin-Olsson, M.; Herzig, Karl-Heinz; Hukkanen, J.; Rosqvist, F.; Iggman, David; Paananen, J.; Pulkki, K.J.; Siloaho, M.; Dragsted, Lars Ove; Barri, T.; Overvad, K.; Knudsen, K.E. Bach; Hedemann, M.S.; Arner, P.; Dahlman, I; Borge, Grethe Iren Andersen; Baardseth, Pernille; Ulven, Stine Marie; Gunnarsdottir, I; Jonsdottir, S; Thorsdottir, I.; Oresic, Matej; Poutanen, K.S.; Risérus, Ulf; Åkesson, B.; 2013: Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome – a randomized study (SYSDIET)

Olsen, Helle; Grimmer, Stine J Staavi; Aaby, Kjersti; Saha, Shikha; Borge, Grethe Iren Andersen; 2012: Antiproliferative Effects of Fresh and Thermal Processed Green and Red Cultivars of Curly Kale (Brassica oleracea L. convar. acephala var. sabellica)

Ottestad, Inger; Hassani, Sahar; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; Vogt, Kjell Gjermund; Hyøtylainen, Tuulia; Oresic, Matej; Brønner, Kirsti Wettre; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; Myhrstad, Mari; 2012: Fish oil supplementation alters the plasma lipidomic profile and increases long-chain PUFAs of phospholipids and triglycerides in healthy subjects

Rode, Tone Mari; Borge, Grethe Iren Andersen; Aaby, Kjersti; 2012: Høytrykksprosessering – skånsom prosess for trygg, sunn og smakfull mat

Jakesevic, Maja; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Jeppsson, Bengt; Ahrné, Siv; Molin, Göran; 2011: Antioxidative protection of dietary bilberry, chokeberry and Lactobacillus plantarum HEAL19 in mice subjected to intestinal oxidative stress by ischemia-reperfusion

Karlsen, Anette; Svendsen, Mette; Seljeflot, Ingebjørg; Sommernes, Mary-Ann; Sexton, Joseph; Brevik, Asgeir; Erlund, Iris; Serafini, Mauro; Bastani, Nasser Ezzatkhah; Remberg, Siv Fagertun; Borge, Grethe Iren Andersen; Carlsen, Monica Hauger; Bøhn, Siv Kjølsrud; Myhrstad, Mari; Dragsted, Lars Ove; Duttaroy, Asim K.; Haffner, Karin; Laake, Petter; Drevon, Christian A; Arnesen, Harald; Collins, Andrew Richard; Tonstad, Serena; Blomhoff, Rune; 2011: Compliance, tolerability and safety of two antioxidant-rich diets: a randomised controlled trial in male smokers

Øverland, Margareth; Borge, Grethe Iren Andersen; Vogt, Kjell Gjermund; Schøyen, Hilde; Skrede, Anders; 2011: Oxidative stability and sensory quality of meat from broiler chickens fed a bacterial meal produced on natural gas

Hansen, Magnor Kåre; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Berge, Liv; Wold, Anne-Berit; 2010: Red cabbage, a Vegetable Rich in Health-Related Glucosinolates

Hassani, Sahar; Martens, Harald; Qannari, El Mostafa; Hanafi, Mohamed; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; 2010: Analysis of -omics data: Graphical interpretation- and validation tools in multi-block methods

Karlsen, Anette; Paur, Ingvild; Bøhn, Siv Kjølsrud; Sakhi, Amrit Kaur; Borge, Grethe Iren Andersen; Serafini, Mauro; Erlund, Iris; Laake, Petter; Tonstad, Serena; Blomhoff, Rune; 2010: Bilberry juice modulates plasma concentration of NF-kappa B related inflammatory markers in subjects at increased risk of CVD

Olsen, Helle; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; 2010: Characterization, Quantification, and Yearly Variation of the Naturally Occurring Polyphenols in a Common Red Variety of Curly Kale (Brassica oleracea L. convar. acephala var. sabellica cv. 'Redbor')

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy Karl; Haffner, Karin; 2010: Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest Storage conditions

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; 2009: Effect of cold storage and harvest date on bioactive compounds in curly kale (Brassica oleracea L. var. acephala)

Volden, Jon; Borge, Grethe Iren Andersen; Hansen, Magnor Kåre; Wicklund, Trude; Bengtsson, Gunnar; 2009: Processing (blanching, boiling, steaming) effects on the content of glucosinolates and antioxidant-related parameters in cauliflower (Brassica oleracea L. ssp botrytis)

Olsen, Helle; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; 2009: Characterization and Quantification of Flavonoids and Hydroxycinnamic Acids in Curly Kale (Brassica oleracea L. Convar. acephala Var. sabellica) by HPLC-DAD-ESI-MSn

Rødbotten, Marit; Martinsen, Berit Karoline; Borge, Grethe Iren Andersen; Mortvedt, Hilde Skotland; Knutsen, Svein Halvor; Lea, Per; Næs, Tormod; 2009: A cross-cultural study of preference for apple juice with different sugar and acid contents

Volden, Jon; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Hansen, Magnor Kåre; Thygesen, Ingrid E; Wicklund, Trude; 2008: Effect of thermal treatment on glucosinolates and antioxidant-related parameters in red cabbage (Brassica oleracea L. ssp capitata f. rubra)

Moskaug, Jan Øivind; Borge, Grethe Iren Andersen; Fagervoll, Anne Marthe; Paur, Ingvild; Carlsen, Harald; Blomhoff, Rune; 2008: Dietary polyphenols identified as intracellular protein kinase A inhibitors

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; 2007: Phenolic contents and other health and sensory related properties of apple fruit (Malus domestica Borkh., cv. Aroma): Effect of postharvest UV-B irradiation

Abrahamsen, Roger K.; Borge, Grethe Iren Andersen; Harstad, Odd Magne; Haug, Anna; Wetlesen, A; 2007: Milk quality - a future approach from a researcher's point of view

Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; 2006: Effect of postharvest irradiation on health and sensory related properties of apples and broccoli

Bengtsson, Gunnar; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; 2006: Chlorophyll fluorescence for non-destructive measurement of flavonoids in broccoli

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; 2006: Chlorophyll fluorescence as a tool for non-destructive estimation of anthocyanins and total flavonoids in apples

Ottestad, Inger; Halvorsen, Bente; Balstad, Trude Rakel; Otterdal, Kari; Borge, Grethe Iren Andersen; Brosstad, Frank; Myhre, Anne Grete; Ose, Leiv; Nenseter, Marit S.; Holven, Kirsten Bjørklund; 2006: Triglyceride-rich HDL3 from patients with familial hypercholesterolemia are less able to inhibit cytokine release or to promote cholesterol efflux

Pripp, Are Hugo; Skeie, Siv B.; Isaksson, Tomas; Borge, Grethe Iren Andersen; Sørhaug, Terje; 2006: Multivariate modelling of relationships between proteolysis and sensory quality of Prast cheese

Munkeby, Berit Holthe; Børke, Wenche Bakken; Bjørnland, Kristin; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Borge, Grethe Iren Andersen; Lømo, Jon; Rivera, S; Khrestchatisky, M.; Halvorsen, Bente; Saugstad, Ola Didrik; 2005: Resuscitation of hypoxic piglets with 100% O-2 increases pulmonary metalloproteinases and IL-8

Børke, Wenche Bakken; Munkeby, Berit Holthe; Halvorsen, Bente; Bjørnland, Kristin; Tunheim, Siv Haugen; Borge, Grethe Iren Andersen; Thaulow, Erik; Saugstad, Ola Didrik; 2004: Increased myocardial matrix metalloproteinases in hypoxic newborn pigs during resuscitation: effects of oxygen and carbon dioxide

Røssland, Elisabeth; Borge, Grethe Iren Andersen; Langsrud, Thor; Sørhaug, Terje; 2003: Inhibition of Bacillus cereus by strains of Lactobacillus and Lactococcus in milk

Borge, Grethe Iren Andersen; Slinde, Erik; Nilsson, Astrid; 1998: Fatty acid alpha-oxidation of tetradecylthioacetic acid and tetradecylthiopropionic acid in cucumber(Cucumis sativus)

Borge, Grethe Iren Andersen; Slinde, Erik; Nilsson, Astrid; 1997: Long-chain saturated fatty acids can be alpha-oxidised by a purified enzyme(Mr240000)in cucumber(Cucumis sativus)

Grethe Iren har 53 andre publikasjoner i Cristin:

Borge, Grethe Iren Andersen; Martinsen, Berit Karoline; Bengtsson, Gunnar; Schmidt, Gesine; 2015: Grønt nok til hverdags

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Liland, Kristian Hovde; Borge, Grethe Iren Andersen; 2015: Metabolomics for quality analyses of plant foods

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2014: Phytochemical Content in Broccoli Flower Buds During Postharvest Storage and Light Treatments

Schmidt, Gesine; Liland, Kristian Hovde; Johansen, Silje; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Identifisering av planteresponser ved klimaendringer – metabolomics-studier av brokkoli dyrket ved ulike breddegrader

Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Martinsen, Berit Karoline; 2014: Ekspertene knuser mytene: Dette bør du spise

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Denne grønnsaken er en skikkelig næringsbombe

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Forsker på norske grønnsaker i nord

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Grønn forskning på Ås

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Grønnkål

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Grønnkål: Lyst til å spise opp/ Elsket av kjendisene og proppfull av næringsstoffer/ Grønnkål er trendy

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Mat for bedre helse: Bioaktive plantestoffer i bær, frukt og grønnsaker

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: På tråden. Forsker på norske grønnsaker

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Stoff i te, sjokolade og bær kan beskytte mot diabetes

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Ødelegges i butikken

Borge, Grethe Iren Andersen; Grimsby, Sveinung; Baardseth, Pernille; 2014: Grønn forskning på Ås

Borge, Grethe Iren Andersen; Grimsby, Sveinung; Baardseth, Pernille; 2014: Nofima med grønn forskning, vil vite mer om sunne grønnsaker

Borge, Grethe Iren Andersen; Grimsby, Sveinung; Baardseth, Pernille; 2014: Ødelegges i butikken

Grimsby, Sveinung; Borge, Grethe Iren Andersen; Baardseth, Pernille; Lundby, Frank; 2014: Forsker på frukt og grønnsaker

Grimsby, Sveinung; Borge, Grethe Iren Andersen; Baardseth, Pernille; Lundby, Frank; 2014: Grønn forskning på Ås

Grimsby, Sveinung; Borge, Grethe Iren Andersen; Baardseth, Pernille; Lundby, Frank; 2014: Grønn forskning på Ås

Grimsby, Sveinung; Borge, Grethe Iren Andersen; Baardseth, Pernille; Lundby, Frank; 2014: Nofima med grønn forskning

Grimsby, Sveinung; Borge, Grethe Iren Andersen; Baardseth, Pernille; Lundby, Frank; 2014: Stor interesse for pressedag/ Foreldrenes kosthold viktig

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Lea, Tor Erling; Rosnes, Jan Thomas; Liaset, Bjørn; Aarak, Kristi Ekrann; Borge, Grethe Iren Andersen; Rud, ida; Kirkhus, Bente; 2014: Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Martinsen, Berit Karoline; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Så (u)sunn er maten

Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Lundby, Frank; Krona, Annika; Langton, Maud; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Grimmer, Stine J Staavi; Kirkhus, Bente; 2014: The importance of correct extraction technique for proper measurement of lycopene in different food matrices

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Krona, Annika; Borge, Grethe Iren Andersen; Johansen, Silje; Steppeler, Christina; Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Langton, Maud; 2013: Effect of high-pressure homogenization (HPH) on release of carotenoids and fatty acids during in vitro digestion of tomato-based emulsions

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Krona, Annika; Borge, Grethe Iren Andersen; Johansen, Silje; Steppeler, Christina; Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Langton, Maud; 2013: Effect of high-pressure homogenization (HPH) on release of lycopene and fatty acids during in vitro digestion of tomato-based emulsions

Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2013: Jakten på grønnkålen

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; 2013: Health related compounds in broccoli as affected by postharvest light and temperature

Schmidt, Gesine; Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Liland, Kristian Hovde; Borge, Grethe Iren Andersen; 2013: Metabolomics in plant-food studies: Influence of cultivation latitude on the secondary metabolites of broccoli

Baardseth, Pernille; Grimmer, Stine J Staavi; Borge, Grethe Iren Andersen; 2013: Characterization of the Nordic Food – a competitive advantage for the Nordic countries

Borge, Grethe Iren Andersen; 2013: Better health with a Nordic diet

Borge, Grethe Iren Andersen; 2013: Te med noe ekstra godt i

Borge, Grethe Iren Andersen; Ulven, Stine Marie; 2013: Better health with a Nordic diet

Ottestad, Inger; Retterstøl, Kjetil; Myhrstad, Mari; Andersen, Lene Frost; Vogt, Kjell Gjermund; Nilsson, Astrid; Borge, Grethe Iren Andersen; Nordvi, B.; Brønner, Kirsti Wettre; Ulven, Stine Marie; Holven, Kirsten Bjørklund; 2013: Intake of oxidised fish oil does not affect circulating levels of oxidised LDL or inflammatory markers in healthy subjects

Bengtsson, Gunnar; Mølmann, Jørgen; Johansen, Tor Jacob; Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Seljåsen, Randi; 2012: Latitude experiment - broccoli

Myhrstad, Mari; Ulven, Stine Marie; Holven, Kirsten Bjørklund; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; 2012: Marine n3 fatty acids and health. Use of systems biology in a randomized controlled dietary intervention study

Ottestad, Inger; Vogt, Kjell Gjermund; Myhrstad, Mari; Borge, Grethe Iren Andersen; Hassani, Sahar; Kohler, Achim; Retterstøl, Kjetil; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Ravn-Haren, Gitte; Oresic, Matej; Nordvi, Berit; Brønner, Kirsti Wettre; Andersen, Lene Frost; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2012: Effect of oxidized fish oil on oxidative stress markers and plasma lipidome profile. A randomized controlled trial in healthy subjects.

Hassani, Sahar; Martens, Harald; Qannari, El Mostafa; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; 2011: Analysis of metabolomics data by means of multi-block methods

Kirkhus, Bente; Lundon, Aina; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; Borge, Grethe Iren Andersen; Henriksen, Britt; 2011: Effects of Environmental Factors on Edible Oil Quality Grown Camelina sativa

Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: Plant metabolomics for increased knowledge on the behaviour of phytochemicals in fruits and vegetables

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Olsen, Helle; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: LC-qToF-MS based metabolomics to study effects of climate conditions on the phytochemical content and composition in Brassica species

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Olsen, Helle; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: LC-qToF-MS based metabolomics to study effects of climate conditions on the phytochemical content and composition in Brassica species

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; 2010: Flavonols in broccoli as affected by postharvest light and temperature.

Brenna, Ida; Olsen, Helle; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge; Borge, Grethe Iren Andersen; 2010: Determination of flavenoids in cell cultures and intestinal cells.

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy K.; Haffner, Karin; 2010: Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest storage conditions

Solberg, R.; Andresen, Jannicke Hanne; Borge, Grethe Iren Andersen; Ellingsen, A.; Bjørås, Magnar; Saugstad, Ola Didrik; 2010: Resuscitation with 100% Oxygen Gives Increased Oxidative Stress in Lung Tissue and Influences the Capacity to Repair Base Lesions on DNA

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy K.; Haffner, Karin; 2009: Phenolic Compounds, Antioxidant Activity and other Quality Related Criteria of 'Summerred' Apples as Influenced by Postharvest Storage Conditions

Solberg, Rønnaug; Andresen, Jannicke Hanne; Escrig, Raquel; Borge, Grethe Iren Andersen; Vento, Maximo; Saugstad, Ola Didrik; 2007: High Oxygen Concentration by Resuscitation Alters Gene Expression A study of gene regulation in newborn piglets. Hypoxia and Reoxygenation gives an early Increase in Heme Oxygenase-1

Solberg, Rønnaug; Andresen, Jannicke Hanne; Escrig, Raquel; Borge, Grethe Iren Andersen; Vento, Maximo; Saugstad, Ola Didrik; 2007: Resuscitation with Supplementary Oxygen gives a Dose Dependant Increase in Hydroxyl Radical Formation and causes Oxidation of DNA

Solberg, Rønnaug; Andresen, Jannicke Hanne; Tunheim, Siv Haugen; Borge, Grethe Iren Andersen; Bjørås, Magnar; Munkeby, Berit Holthe; Saugstad, Ola Didrik; 2006: Hyperoxic Resuscitation Increases Oxidative Stress and Changes in Gene Expression

Solberg, Rønnaug; Andresen, Jannicke Hanne; Tunheim, Siv Haugen; Borge, Grethe Iren Andersen; Bjørås, Magnar; Munkeby, Berit Holthe; Saugstad, Ola Didrik; 2006: Hypoxia and reoxygenation with different oxygen concentrations. A study of gene regulation in newborn pigletsA study of gene regulation in newborn piglets.

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; 2005: Chlorophyll fluorescence as a tool for estimation of the flavonoid content in apples