.

Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Eva Veiseth-Kent

Forskningen min retter seg hovedsakelig mot kjøttkvalitet hos både landdyr og fisk. Vi vet at kjøttkvalitet er sterkt påvirket av proteinsammensetning og proteinnedbryting i musklene, og jeg jobber med ulike metoder for å studere disse prosessene i muskel. Dette inkluderer aktivitetsmålinger til ulike proteaser (calpain systemet, cathepsiner), analyser av proteinnedbryting (Western blotting, immunohistokjemi), muskelhistologi og proteomanalyser.

Jeg er utdannet Næringsmiddelkandidat (1998) og har en doktorgrad i bioteknologi (2003) fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Under arbeidet med doktorgraden min jobbet jeg 3 år ved USDA Meat Animal Research Center i Clay Center, Nebraska, og dette resulterte i en doktoravhandling med tittelen ”Calpain-aktivitet i post mortem muskel og den innvirkning på mørning av kjøtt”.

Eva har 36 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Pedersen, Mona Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; 2014: Låssetting av sommermakrell. Delrapport

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Grøndahl, Frøy; Kolset, Svein Olav; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2012: Type of carbohydrate in feed affects the expression of small leucine-rich proteoglycans (SLRPs), glycosaminoglycans (GAGs) and interleukins in skeletal muscle of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Bjarnadottir, Stefania Gudrun; Hollung, Kristin; Høy, Martin; Bendixen, E.; Codrea, M.C.; Veiseth-Kent, Eva; 2012: Changes in protein abundance between tender and tough meat from bovine Longissimus thoracis muscle assessed by isobaric Tag for Relative and Absolute Quantitation (iTRAQ) and 2-dimensional gel electrophoresis analysis

Gaarder, Mari; Bahuaud, Diane; Veiseth-Kent, Eva; Mørkøre, Turid; Thomassen, Magny S.; 2012: Relevance of calpain and calpastatin activity for texture in super-chilled and ice-stored Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets

Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Mosleth, Ellen Færgestad; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; 2011: Matrilin-1 expression is increased in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar L.) individuals displaying spinal fusions

Bjarnadottir, Stefania Gudrun; Hollung, Kristin; Høy, Martin; Veiseth-Kent, Eva; 2011: Proteome changes in the insoluble protein fraction of bovine Longissimus dorsi muscle as a result of low-voltage electrical stimulation

Gaarder, Mari; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; 2011: Identification of calpastatin, µ-calpain and m-calpain in Atlantic salmon (Salmo salar L.) muscle

Bjarnadottir, Stefania Gudrun; Hollung, Kristin; Mosleth, Ellen Færgestad; Veiseth-Kent, Eva; 2010: Proteome Changes in Bovine Longissimus Thoracis Muscle during the First 48 h Postmortem: Shifts in Energy Status and Myofibrillar Stability

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2010: Relationship between muscle microstructure, the calpain system, and shear force in bovine longissimus dorsi muscle

Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne; 2010: Optimalt fôr som gir fast filet

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Ofstad, Ragni; Rørå, Anna Maria Bencze; Lea, Per; Rødbotten, Marit; 2010: The effect of postmortem processing treatments on quality attributes of raw Atlantic salmon (Salmo salar) measured by sensory and instrumental methods

Bøhle, Liv Anette; Mosleth, Ellen Færgestad; Veiseth-Kent, Eva; Steinmoen, Hilde; Nes, Ingolf F.; Eijsink, Vincent; Mathiesen, Geir; 2010: Identification of proteins related to the stress response in Enterococcus faecalis V583 caused by bovine bile

Veiseth-Kent, Eva; Grove, Harald; Mosleth, Ellen Færgestad; Fjæra, Svein Olav; 2010: Changes in muscle and blood plasma proteomes of Atlantic salmon (Salmo salar) induced by crowding

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; Ofstad, Ragni; 2010: Muscle structure responses and lysosomal cathepsins B and L in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) pre- and post-rigor fillets exposed to short and long-term crowding stress

Bahuaud, Diane; Gaarder, Mari; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; 2010: Fillet texture and protease activities in different families of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Jia, Xiaohong; Veiseth-Kent, Eva; Grove, Harald; Kuziora, P; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin; 2009: Peroxiredoxin-6-A potential protein marker for meat tenderness in bovine longissimus thoracis muscle

Mørkøre, Turid; Espe, Marit; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Koppang, Erling Olaf; Rørvik, Kjell-Arne; 2009: Bred kartlegging av faktorer som påvirker teksturegenskaper i oppdrettslaks ved multivariat tilnærming

Bahuaud, Diane; Østbye, Tone-Kari K; TORSTENSEN, BENTE ELISABETH; Rørå, Anna Maria Bencze; Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; 2009: Atlantic salmon (Salmo salar) muscle structure integrity and lysosomal cathepsins B and L influenced by dietary n-6 and n-3 fatty acids

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Langsrud, Øyvind; Sinnes, K.; Veiseth, E.; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; 2008: Effects of -1.5 degrees C Super-chilling on quality of Atlantic salmon (Salmo salar) pre-rigor Fillets: Cathepsin activity, muscle histology, texture and liquid leakage

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Jia, Xiaohong; Mosleth, Ellen Færgestad; Hildrum, Kjell Ivar; 2007: Application of proteomics to understand the molecular mechanisms behind meat quality

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Frøystein, Terje; Aass, Laila; Langsrud, Øyvind; Hildrum, Kjell Ivar; 2007: Variation in the response to manipulation of post-mortem glycolysis in beef muscles by low-voltage electrical stimulation and conditioning temperature

Veiseth-Kent, Eva; Fjæra, Svein Olav; Bjerkeng, Bjørn; Skjervold, Per Olav; 2006: Accelerated recovery of Atlantic salmon (Salmo salar) from effects of crowding by swimming

Aass, Laila; Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin; Lien, Sigbjørn; 2005: Genetic causes of variation in beef tenderness- preliminary results

Geesink, Geert H.; van der Palen, J. G. P.; Kent, Matthew Peter; Veiseth-Kent, Eva; Hemke, G.; Koohmaraie, Mohammad; 2005: Quantification of calpastatin using an optical surface plasmon resonance biosensor.

Kent, Matthew Peter; Veiseth-Kent, Eva; Therkildsen, Margrethe; Koohmaraie, Mohammad; 2005: An assessment of extraction and assay techniques for quantification of calpain and calpastatin from small tissue samples.

Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Veiseth-Kent, Eva; Koohmaraie, Mohammad; 2004: Factors regulating lamb longissimus tenderness are affected by age at slaughter.

Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Veiseth-Kent, Eva; Koohmaraie, Mohammad; 2004: Indicators of tenderization are detectable by 12 h postmortem in ovine longissimus.

Veiseth-Kent, Eva; 2003: Calpain activity in postmortem muscle and its involvement in meat tenderization

Koohmaraie, Mohammad; Kent, Matthew Peter; Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Veiseth-Kent, Eva; 2002: Meat tenderness and muscle growth: is there any relationship?

Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Koohmaraie, Mohammad; Veiseth-Kent, Eva; 2001: Effect of postmortem storage on u-calpain and m-calpain in ovine skeletal muscle.

Veiseth-Kent, Eva; Koohmaraie, Mohammad; 2001: Effect of extraction buffer on estimating calpain and calpastatin activity in postmortem ovine muscle.

Veiseth-Kent, Eva; Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Koohmaraie, Mohammad; 2001: Technical note: Comparison of myofibril fragmentation index from fresh and frozen pork and lamb longissimus.

Eva har 54 andre publikasjoner i Cristin:

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Baeverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Dietary impacts of marine P ingredients from herring byproducts on growth, mineralization and skeletal development in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks‐bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytningen av dette

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; 2014: Proteomics as a tool to better understand beef tenderness

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Proteolytic activity and protein changes in four different muscles with varying meat tenderness levels from Norwegian red heifers

Veiseth-Kent, Eva; 2014: Hva gjøres for å få mer og bedre norsk kjøtt?

Veiseth-Kent, Eva; 2014: Nytt forskningsprosjekt skal overvåke vannbindingsevne

Veiseth-Kent, Eva; 2014: Samarbeid om fetterstatning

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P level

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grethe; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P levels

Hollung, Kristin; Bjarnadottir, Stefania Gudrun; Høy, Martin; Bendixen, E.; Codrea, M.C.; Veiseth-Kent, Eva; 2013: Changes in protein abundance between tender and tough meat from bovine muscle

Høst, Vibeke; Hollung, Kristin; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; 2013: Changes in proteolytic activity and protein composition during beef aging

Aass, Laila; Veiseth-Kent, Eva; 2013: Kan vi endelig finne de gode og luke ut de dårlige biffene?

Veiseth-Kent, Eva; 2013: Methionine limitation-a threat to health? Using Atlantic salmon as the model

Veiseth-Kent, Eva; 2013: SALT Det farligste saltet er skjult. Nå skal forbruket halveres.

Veiseth-Kent, Eva; 2013: Saltbombene i hverdagsmaten

Veiseth-Kent, Eva; 2013: Samarbeider om kyllingforskning

Albrektsen, Sissel; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grethe; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; 2012: Lock Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by H2SO4 hydrolysis of minerals in fish bones

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; 2012: Chapter 13: Meat science and proteomics

Mørkøre, Turid; Bahuaud, Diane; Borderias, J; Gaarder, Mari; Gomez-Guillen, M.C.; Erikson, Ulf Gøran; Jacq, Celeste; Hollung, Kristin; Koppang, Erling Olaf; Krasnov, Aleksei; Montero, P; Moreno, H; Larsson, Thomas; Pickova, Jana; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Thomassen, Magny S.; Torgersen, Jacob; Veiseth-Kent, Eva; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2012: Tekstur av laksemuskel - nye forskningsverktøy har gitt kunnskapsinnovasjoner

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Veiseth-Kent, Eva; Berg, Jan; 2011: Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Veiseth-Kent, Eva; Berg, Jan; 2011: Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Åby, Bente Aspeholen; Sehested, Erling; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Holtsmark, Marte; 2010: Genetic Parameters for Growth, Warner Bratzler Shear Force And The Calpain System in Beef

Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Åby, Bente Aspeholen; Sehested, Erling; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Holtsmark, Marte; 2010: Genetic Parameters for Growth, Warner Brazler Shear Force And the Calpain System in Beef

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; TORSTENSEN, BENTE ELISABETH; Veiseth-Kent, Eva; Ruyter, Bente; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.; 2010: Atlantic salmon (Salmo salar L.) flesh quality - role of lysosomal cathepsins B and L in muscle degradation.

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Veiseth-Kent, Eva; Ofstad, Ragni; 2010: Role of Lysosomes and Cathepsins in Atlantic salmon flesh degradation

Veiseth-Kent, Eva; 2010: Funksjon av salt i matvarer: hva skjer når vi reduserer salt?

Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; 2009: Arvelige årsaker til variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Grove, Harald; Grochowalska, Barbara; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2009: Virkningsmekanismer for elektrisk stimulering av storfekjøtt

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Jia, Xiaohong; Mosleth, Ellen Færgestad; 2008: Proteomics

Bahuaud, Diane; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; Torstensen, Bente; Rørå, Anna Maria Bencze; Ofstad, Ragni; Ruyter, Bente; 2008: Effect of dietary n-3 fatty acids on post-mortem quality of Atlantic salmon (Salmo salar): analyses of muscle and muscle lysosome integrity

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; Ofstad, Ragni; 2008: Effect of Pre-slaughter Stress and Short Super-chilling on the Quality of Atlantic Salmon (Salmo salar) Pre-rigor Fillets: Cathepsin B+L Activity, Muscle fibre Detachments and Fillet Texture

Hildrum, Kjell Ivar; Aass, Laila; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; 2007: Effects of Electrical Stimulation on m-calpain and Cathepsin B+L Activities in Post Mortem Bovine Longissimus Muscle

Hildrum, Kjell Ivar; Veiseth-Kent, Eva; Aass, Laila; Hollung, Kristin; 2007: Effects of Electrical Stimulation on m-calpain and Cathepsin B+L Activities in Post Mortem Bovine Longissimus Muscle

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Enersen, Grethe; Aass, Laila; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; 2007: Relationship Between Muscle Microstructure, Calpastatin activity and Shear Force in Aged Longissimus Dorsi Muscle

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Enersen, Grethe; Aass, Laila; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; 2007: Relationship Between Muscle Microstructure, Calpastatin activity and Shear Force in Aged Longissimus Dorsi Muscle

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Langsrud, Øyvind; Sinnes, Kristin; Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; 2007: Effects of Super-Chilling on Quality of Atlantic Salmon Pre-Rigor Fillets: Analyses of Cathepsin Activity and Muscle Histology

Bahuaud, Diane; Thomassen, Magny S.; Mørkøre, Turid; Veiseth-Kent, Eva; Langsrud, Øyvind; Sinnes, Kristin; Ofstad, Ragni; 2007: Effects of Super-Chilling on Quality of Atlantic Salmon Pre-Rigor Fillets: Analyses of Cathepsin Activity and Muscle Histology.

Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Frøystein, Terje; Jia, Xiaohong; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2006: Effects of low voltage electrical stimulation on bovine longissimus and adductor muscles

Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Hollung, Kristin; Frøystein, Terje; Jia, Xiaohong; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2006: Effects of low voltage electrical stimulation on bovine longissimus and adductor muscles

Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Langsrud, Øyvind; Sinnes, Kristin; Ofstad, Ragni; 2006: Effects of Super-Chilling on Quality of Atlantic Salmon Pre-Rigor Fillets: Analyses of Cathepsin Activity and Muscle Histology.

Fjæra, Svein Olav; Veiseth-Kent, Eva; 2006: Stressrelaterte endringer i proteinuttrykk i laksemuskel.

Tutturen, Astrid; Dørum, Siri; Fleckenstein, Burkhard; Holm, A; Veiseth-Kent, Eva; Lea, Tor Erling; 2006: Method for identification of phosphorylated proteins.

Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Lien, Sigbjørn; 2005: Genetic causes of variation in beef tenderness: Preliminary results.

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Jia, Xiaohong; Aass, Laila; 2005: Elektrisk stimulering av kjøtt - garantert mørt?

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Jia, Xiaohong; Aass, Laila; 2005: Elektrisk stimulering av kjøtt- garantert mørt?

Geesink, Geert H.; van der Palen, J. G. P.; Kent, Matthew Peter; Veiseth-Kent, Eva; Hemke, G.; Koohmaraie, Mohammad; 2005: Quantification of calpastatin using an optical surface plasmon resonance biosensor.

Veiseth-Kent, Eva; 2005: Proteomeanalyser av laksemuskel

Veiseth-Kent, Eva; 2005: Proteomics at Ås Campus, Norway

Koohmaraie, Mohammad; Veiseth-Kent, Eva; 2005: Beef tenderness: significance of the calpain proteolytic system.

Veiseth-Kent, Eva; 2004: Fast fisk selger best.

Veiseth-Kent, Eva; 2004: Proteomics in animal science - applications and opportunities.

Veiseth-Kent, Eva; 2003: Mørere kjøtt fra eget kjøleskap.