.

Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Bjarne Hatlen

Jeg arbeider som forsker i Ernæringsgruppen, med kontor på Sunndalsøra. Her er jeg involvert i et bredt spekter av forskningsprosjekter innen fôring, fôrsammensetning, råvareevaluering, bioenergetikk og pigmentering, hvorav en stor del er industrifinansiert. Jeg er nylig tilbake fra et 15-mnd opphold i Chile og er involvert i Nofimas engasjement der, gjennom datterselskapet AVS Chile SA.
Av utdanning er jeg sivilingeniør i bioteknologi fra NTH (nå NTNU) i Trondheim og Dr. scient i akvakulturbiologi fra Universitetet i Tromsø.

Bjarne har 17 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Selset, Roger; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Gut evacuation rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets with different physical properties. A CREATE project

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Åsgård, Torbjørn Einar; 2013: Gastrointestinal passage rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed dry or soaked feed. A CREATE project

Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Odom, James Martin; Ruyter, Bente; 2013: Physical treatment of high EPA Yarrowia lipolytica biomass increases the availability of n-3 highly unsaturated fatty acids when fed to Atlantic salmon

Hatlen, Bjarne; Oaland, Øyvind; Tvenning, Leif; Breck, Olav; Jakobsen, Jan Vidar; Skaret, Josefine; 2013: Growth performance, feed utilization and product quality in slaughter size Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed a diet with porcine blood meal, poultry oil and salmon oil

Hatlen, Bjarne; Berge, Gerd Marit; Odom, James Martin; Mundheim, Harald; Ruyter, Bente; 2012: Growth performance, feed utilisation and fatty acid deposition in Atlantic salmon, Salmo salar L., fed graded levels of high-lipid/high-EPA Yarrowia lipolytica biomass

Grisdale-Helland, Barbara; Hatlen, Bjarne; Mundheim, Harald; Helland, Ståle J.; 2011: Dietary lysine requirement and efficiency of lysine utilization for growth of Atlantic cod

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny Skinlo; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny Skinlo; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010

Helland, Ståle J.; Hatlen, Bjarne; Grisdale-Helland, Barbara; 2010: Energy, protein and amino acid requirements for maintenance and efficiency of utilization for growth of Atlantic salmon post-smolts determined using increasing ration levels

Aas, Turid Synnøve; Hatlen, Bjarne; Grisdale-Helland, Barbara; Terjesen, Bendik Fyhn; Penn, Michael H; Bakke McKellep, Anne Marie; Helland, Ståle J.; 2007: Feed intake, growth and nutrient utilization in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) fed diets containing a bacterial protein meal

Hatlen, Bjarne; Helland, Ståle J.; Grisdale-Helland, Barbara; 2007: Energy and nitrogen partitioning in 250 g Atlantic cod (Gadus morhua L.) given graded levels of feed with different protein and lipid content

Hatlen, Bjarne; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; 2006: Growth variation and fin damage in Atlantic cod (Gadus morhua L.) fed at graded levels of feed restriction

Hatlen, Bjarne; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; 2005: Growth, feed utilization and body composition in two size groups of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) fed diets differing in protein and carbohydrate content

Wold, Jens Petter; Marquardt, Brian; Dable, Brian K.; Robb, Dave; Hatlen, Bjarne; 2004: Rapid quantification of carotenoids and fat in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by Raman spectroscopy and chemometrics

Ytrestøyl, Trine; Coral-Hinostroza, G.; Hatlen, Bjarne; Robb, David H.F.; Bjerkeng, Bjørn; 2004: Carotenoid and lipid content in muscle of Atlantic salmon, Salmo salar, transferred to seawater as 0+ or 1+ smolts

Bjerkeng, Bjørn; Hatlen, Bjarne; Jobling, Malcolm; 2000: Astaxanthin and its metabolites idoxanthin and crustaxanthin in flesh, skin, and gonads of sexually immature and maturing Arctic charr (Salvelinus alpinus (L.))

Martinez, Iciar; Bang, Berit; Hatlen, Bjarne; Blix, Per Arnold; 1993: Myofibrillar proteins in skeletal muscles of parr, smolt and adult atlantic salmon (Salmo salar, L.). Comparison with another salmonid, the arctic charr Salvelinus alpinus (L.)