Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Atle Mortensen

Jeg er seniorforsker hos Nofima, og leder for Det nasjonale avlsprogrammet for torsk. Jeg er zoo-fysiolog av utdannelse, med doktorgrad fra Universitetet i Tromsø i 1985. Min forskning innen akvakultur har i stor grad dreid seg om hvordan de fysiske, kjemiske og sosiale forholdene i oppdrett påvirker vekst, helse og velferd hos forskjellige arter. Målet har hele tiden vært å optimalisere oppdrettsbetingelsen for de studerte artene basert på kunnskap om de enkelte artenes miljøkrav. Blant de artene jeg har jobbet med er laks, røye, torsk, kråkebolle og kongekrabbe. Ved siden av anvendt forskning har jeg flere års erfaring fra kommersielt oppdrett, og bred erfaring fra undervisning i akvakultur på høyskole- og universitetsnivå; de senere år som professor II i oppdrettsteknologi ved Universitetet i Tromsø.

Atle har 19 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Bangera, Rama; Ødegård, Jørgen; Mikkelsen, Helene; Nielsen, Hanne Marie; Seppola, Marit; Puvanendran, Velmurugu; Gjøen, Hans Magnus; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2014: Genetic analysis of francisellosis field outbreak in Atlantic cod (Gadus morhua L.) using an ordinal threshold model

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; 2014: Holding wild caught red king crab, Paralithodes camtschaticus: effects of stocking density and feeding on survival and meat content

Bangera, Rama; Ødegård, Jørgen; Nielsen, Hanne Marie; Gjøen, Hans Magnus; Mortensen, Atle; 2013: Genetic analysis of vibriosis and viral nervous necrosis resistance in Atlantic cod (Gadus morhua L.) using a cure model

Hansen, Øyvind J; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; 2012: Importance of broodstock holding temperature on fecundity and egg quality in three groups of photo-manipulated Atlantic cod broodstock

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas; Dale, Trine; 2012: Effects of restricted feeding regimes on growth and feed conversion on juvenile green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Sæther, Bjørn-Steinar; Lysne, Hege; Samuelsen, Tor Andreas; Mortensen, Atle; 2012: Effects of size and temperature on growth and feed conversion of juvenile green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis

Bangera, Rama; Ødegård, Jørgen; Kettunen, Anne; Mortensen, Atle; Nielsen, Hanne Marie; 2011: Genetic correlations between growth rate and resistance to vibriosis and viral nervous necrosis in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Gunnarsli, KS; Toften, Hilde; Mortensen, Atle; 2009: Effects of nitrogen gas supersaturation on growth and survival in larval cod (Gadus morhua L.)

Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; 2009: Farming cod, halibut and wolfish: biological and technological advances in three emerging cold water marine finfish aquaculture species

Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Christiansen, Jørgen Schou; 2008: Effects of body weight and temperature on feed intake, gonad growth and oxygen consumption in green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Gunnarsli, KS; Toften, Hilde; Mortensen, Atle; 2008: Effects of nitrogen gas supersaturation on growth and survival in juvenile Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Mortensen, Atle; Ugedal, Ola; Lund, Frank Robert; 2007: Seasonal variation in the temperature preference of Arctic charr (Salvelinus alpinus)

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Mortensen, Atle; 2007: The effects of stocking density on gonad growth, survival and feed intake of adult green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis)

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Mortensen, Atle; Foss, Atle; 2007: Effects of hypoxia on feed intake and gonad growth in the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Dale, Trine; Foss, Atle; 2007: Effects of carbon dioxide exposure on feed intake and gonad growth in the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Damsgård, Børge; Sørum, Unn; Ugelstad, Ingrid; Eliassen, R. A.; Mortensen, Atle; 2004: Effects of feeding regime on susceptibility of Atlantic salmon (Salmo salar) to cold water vibriosis

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Foss, Atle; Mortensen, Atle; 2004: Effects of chronic ammonia exposure on gonad growth and survival in green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Delghandi, Madjid; Mortensen, Atle; Westgaard, Jon-Ivar; 2003: Simultaneous analysis of six microsatellite markers in Atlantic cod (Gadus morhua): A novel multiplex assay system for use in selective breeding studies

Stokkan, Karl-Arne; Mortensen, Atle; Blix, Arnoldus S; 1986: Food intake, feeding rhythm, and body mass regulation in the Svalbard rock ptarmigan

Atle har 16 andre publikasjoner i Cristin:

Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen; 2015: Ultralyd – et nytt våpen i kampen mot lakselusa?

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn R.; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; 2014: Forbedring av miljøbetingelsene ved levendelagring av kongekrabbe

Lein, Ingrid; Puvanendran, Velmurugu; Helland, Synnøve; Andersen, Øivind; Mortensen, Atle; 2013: Hva gjør Nofima med triploidi hos torsk?

Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Olesen, Ingrid; Mortensen, Atle; 2013: En ekte slappfisk

Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Olesen, Ingrid; Mortensen, Atle; 2013: Forskere oppdaget hurtigvoksende fryktløs torsk

Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; 2013: Finneklipping, frysemerking og VIE

Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; 2013: Fysisk merking av oppdrettslaks. Test og evaluering av forskjellige merkemetoder

Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Andrews, Maelanie; 2013: Evaluation of three external marking methods for differentiating farmed and wild Atlantic salmon

Mortensen, Atle; 2013: Akvakultur – utvikling og utviklingsmuligheter

Mortensen, Atle; 2013: Challenges in modern aquaculture

Mortensen, Atle; 2013: Hvorfor må røyenæringen ha lov til å bruke avlet fisk i sine oppdrettsvirksomheter?

Siikavuopio, Sten Ivar; Lysne, Hege; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas; 2010: Effekt av temperatur på vekst, fôrinntak og vannbehov hos juvenile Drøbak-kråkeboller (Strongylocentrotus droebachiensis)

Mortensen, Atle; Hansen, Øyvind J; Karlsen, Silja; Løken, Solveig; Valle, Geir Helge; Dale, Trine; 2004: Lomre (Microstomus kitt W), en kandidat for oppdrett? -En pilotstudie med fokus på yngelproduskjon

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Aas, Kåre; Mortensen, Atle; 2004: Effekter av individtetthet på overlevelse og gonadevekst hos villfanget Drøbak-kråkebolle (Strongylcentrotus droebachiensis) i landbasert oppdrett

Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou; Mortensen, Atle; 2002: Vannbehov hos Drøbak-kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) i oppdrett- effekt av temperatur, kroppsstørrelse og fôring

Richardsen, Roger Norvald; Sunnanå, Knut; Olsen, Egil; Mortensen, Atle; Eliassen, Jens-Eric; 2000: Forskningsvirksomheten 1999. Årsrapport til Fiskeridepartementet og Norges forskningsråd