Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Åshild Longva

Arbeidsområde.
Jeg arbeider med rådgivning rettet mot små og store bedrifter. Jeg har bred erfaring fra prosjektledelse i ulike prosjekt. Dessuten har jeg bred erfaring og kompetanse innen kursvirksomhet. Jeg er også rådgiver innen oppbygging og vedlikehold av kvalitetssystem, inkludert HACCP, for både offentlige og private aktører.

Utdanning
Jeg er utdannet kjemiingeniør med videreutdanning på UMB i ulike fag relatert til næringsmiddelproduksjon og ernæring. Jeg har offentlig godkjent eksamen fra England og USA i HACCP.