.

Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Anette Moldestad

Min bakgrunn er næringsmiddelkandidat fra UMB i 1999 og Dr. Scient fra UMB i 2004 med tittelen ”Effekt av glutenkvalitet i hvete og bakeprosess på deig- og brødegenskaper”.
I Nofima Mat jobber jeg med hvete relatert til baketekniske egenskaper. Fokuset er glutenproteiner og deres funksjonelle egenskaper. Jeg jobber med hvordan glutenproteiner dannes og bygges opp til store polymere under kornets utvikling. Ved å få en økt forståelse for hva som skjer under kornets utvikling er det store og langsiktige målet å kunne få hvetesorter med god og stabil glutenkvalitet ved et skiftende klima. Stabilkvalitet er viktig for mølle- og bakeindustrien. Jeg er også tett knyttet opp til forsøksbakeriet på Nofima Mat og jobber sammen med bakerne ved for å løse baketekniske problemstillinger

Anette har 23 andre publikasjoner i Cristin:

Moldestad, Anette Aamodt; 2013: Kartlegger hvetens arvestoff

Moldestad, Anette Aamodt; 2013: Trådtrekkende bakterier i brød

Moldestad, Anette Aamodt; Uhlen, Anne Kjersti; 2013: Årets hvetekvalitet - 2012

Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Uhlen, Anne Kjersti; Mosleth, Ellen Færgestad; Hoel, Bernt; Moldestad, Anette Aamodt; 2012: What causes extreme gluten quality variation in winter wheat in Norway?

Moldestad, Anette Aamodt; Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Hoel, Bernt; Mosleth, Ellen Færgestad; Uhlen, Anne Kjersti; 2012: Variation in weather conditions during grain development affects gluten viscoelastic properties

Uhlen, Anne Kjersti; Hoel, Bernt; Dieseth, Jon Arne; Mosleth, Ellen Færgestad; Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Moldestad, Anette Aamodt; 2012: FutureWheat - efekt av temperatur på glutenkvalitet

Moldestad, Anette Aamodt; Hoel, Bernt; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: Kartlegging av årets kvalitet i vår- og høsthvete

Moldestad, Anette Aamodt; Hoel, Bernt; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: Status for FutureWheat prosjektet

Moldestad, Anette Aamodt; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: Bakekvalitet i norskdyrket hvete

Moldestad, Anette Aamodt; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: FutureWheat

Moldestad, Anette Aamodt; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: Hvorfor varierer norsk mathvete i glutenkvalitet

Uhlen, Anne Kjersti; Moldestad, Anette Aamodt; 2011: Gluten til glede og besvær

Uhlen, Anne Kjersti; Moldestad, Anette Aamodt; 2011: Spelt eller hvete?

Mosleth, Ellen Færgestad; Moldestad, Anette Aamodt; Hoel, Bernt Olav; Skjelvåg, Arne Oddvar; Uhlen, Anne Kjersti; 2010: Effects of environmental conditionsduring grain development on wheat gluten resistance

Moldestad, Anette Aamodt; Mosleth, Ellen Færgestad; Hoel, Bernt Olav; Uhlen, Anne Kjersti; 2010: Effects of temperature conditions during grain development on wheat gluten resistance

Mosleth, Ellen Færgestad; Moldestad, Anette Aamodt; Hoel, Bernt Olav; Skjelvåg, Arne Oddvar; Uhlen, Anne Kjersti; 2009: Effect of soil moisture conditions, air humidity and temperature during grain development on wheat gluten resistance

Moldestad, Anette Aamodt; Mosleth, Ellen Færgestad; Hoel, Bernt Olav; Uhlen, Anne Kjersti; 2009: Effect of environmental conditions during grain filling on wheat gluten resistance

Moldestad, Anette Aamodt; Uhlen, Anne Kjersti; Mosleth, Ellen Færgestad; Hoel, Bernt Olav; 2009: Kvalitetsvariasjoner i norskdyrket mathvete

Moldestad, Anette Aamodt; Uhlen, Anne Kjersti; Mosleth, Ellen Færgestad; 2008: Stabil og riktig norsk mathvetekvalitet: Oppbygning av glutenproteiner gjennom konrfyllingsfasen - hva er det egentlig som skjer?

Uhlen, Anne Kjersti; Mosleth, Ellen Færgestad; Moldestad, Anette Aamodt; 2008: Klima og hvetekvalitet

Uhlen, Anne Kjersti; Moldestad, Anette Aamodt; Mosleth, Ellen Færgestad; 2008: Studies on formation of gluten proteins during grain filling

Wicklund, Trude; Moldestad, Anette Aamodt; Mosleth, Ellen Færgestad; Johansen, Anne-Grethe; Selmer-Olsen, Eirik; Abrahamsen, Roger K.; 2008: Baking med kjernemelk - sluttrapport

Moldestad, Anette Aamodt; Uhlen, Anne Kjersti; Magnus, Ellen Merethe; Mosleth, Ellen Færgestad; 2007: Protein content: not an unambiguous concept for the effect on baking quality of wheat