Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Anette Moldestad

Min bakgrunn er næringsmiddelkandidat fra UMB i 1999 og Dr. Scient fra UMB i 2004 med tittelen ”Effekt av glutenkvalitet i hvete og bakeprosess på deig- og brødegenskaper”.
I Nofima Mat jobber jeg med hvete relatert til baketekniske egenskaper. Fokuset er glutenproteiner og deres funksjonelle egenskaper. Jeg jobber med hvordan glutenproteiner dannes og bygges opp til store polymere under kornets utvikling. Ved å få en økt forståelse for hva som skjer under kornets utvikling er det store og langsiktige målet å kunne få hvetesorter med god og stabil glutenkvalitet ved et skiftende klima. Stabilkvalitet er viktig for mølle- og bakeindustrien. Jeg er også tett knyttet opp til forsøksbakeriet på Nofima Mat og jobber sammen med bakerne ved for å løse baketekniske problemstillinger

Anette har 7 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Uhlen, Anne Kjersti; Dieseth, Jon Arne; Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Hoel, Bernt; Anderson, James A; Moldestad, Anette; 2015: Variation in gluten quality parameters of spring wheat varieties of different origin grown in contrasting environments

Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Moldestad, Anette; Moldestad, Anette; Tosi, Paola; Shewry, Peter R.; Færgestad, Ellen Mosleth; Uhlen, Anne Kjersti; 2015: Influence of temperature during grain filling on gluten viscoelastic properties and gluten protein composition

Moldestad, Anette; Hoel, Bernt; Böcker, Ulrike; Koga, Shiori; Færgestad, Ellen Mosleth; Uhlen, Anne Kjersti; 2014: Temperature variations during grain filling obtained in growth tunnel experiments and its influence on protein content, polymer build-up and gluten viscoelastic properties in wheat

Rieder, Anne; Holtekjølen, Ann Katrin; Sahlstrøm, Stefan; Moldestad, Anette; 2012: Effect of barley and oat flour types and sourdoughs on dough rheology and bread quality of composite wheat bread

Moldestad, Anette; Færgestad, Ellen Mosleth; Hoel, Bernt; Skjelvåg, Arne Oddvar; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: Effect of temperature variation during grain filling on wheat gluten resistance

Grove, Harald; Hollung, Kristin; Moldestad, Anette; Færgestad, Ellen Mosleth; Uhlen, Anne Kjersti; 2009: Proteome Changes in Wheat Subjected to Different Nitrogen and Sulfur Fertilizations

Aamodt, Anette; Moldestad, Anette; Magnus, Ellen Merethe; Hollung, Kristin; Uhlen, Anne Kjersti; Færgestad, Ellen Mosleth; 2005: Dough and hearth bread characteristics influenced by protein composition, protein content, DATEM and their interactions

Anette har 27 andre publikasjoner i Cristin:

Böcker, Ulrike; Koga, Shiori; Koga, Shiori; Moldestad, Anette; Moldestad, Anette; Uhlen, Anne Kjersti; 2015: Year-to-year variation in baking quality of wheat grown in Norway

Uhlen, Anne Kjersti; Koga, Shiori; Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Moldestad, Anette; Moldestad, Anette; 2015: Stability of gluten quality among spring wheat varieties grown in contrasting environments

Uhlen, Anne Kjersti; Hoel, Bernt; Böcker, Ulrike; Moldestad, Anette; Moldestad, Anette; 2014: Årets hvete - Kvalitet 2014

Moldestad, Anette; Uhlen, Anne Kjersti; 2013: Årets hvetekvalitet - 2012

Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Uhlen, Anne Kjersti; Færgestad, Ellen Mosleth; Hoel, Bernt; Moldestad, Anette; 2012: What causes extreme gluten quality variation in winter wheat in Norway?

Moldestad, Anette; Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Hoel, Bernt; Færgestad, Ellen Mosleth; Uhlen, Anne Kjersti; 2012: Variation in weather conditions during grain development affects gluten viscoelastic properties

Uhlen, Anne Kjersti; Hoel, Bernt; Dieseth, Jon Arne; Færgestad, Ellen Mosleth; Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Moldestad, Anette; 2012: FutureWheat - efekt av temperatur på glutenkvalitet

Moldestad, Anette; Hoel, Bernt; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: Kartlegging av årets kvalitet i vår- og høsthvete

Moldestad, Anette; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: Bakekvalitet i norskdyrket hvete

Moldestad, Anette; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: FutureWheat

Moldestad, Anette; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: Hvorfor varierer norsk mathvete i glutenkvalitet

Uhlen, Anne Kjersti; Moldestad, Anette; 2011: Gluten til glede og besvær

Uhlen, Anne Kjersti; Moldestad, Anette; 2011: Spelt eller hvete?

Moldestad, Anette; Hoel, Bernt; Uhlen, Anne Kjersti; 2011: Status for FutureWheat prosjektet

Færgestad, Ellen Mosleth; Moldestad, Anette; Hoel, Bernt Olav; Skjelvåg, Arne Oddvar; Uhlen, Anne Kjersti; 2010: Effects of environmental conditionsduring grain development on wheat gluten resistance

Moldestad, Anette; Færgestad, Ellen Mosleth; Hoel, Bernt Olav; Uhlen, Anne Kjersti; 2010: Effects of temperature conditions during grain development on wheat gluten resistance

Færgestad, Ellen Mosleth; Moldestad, Anette; Hoel, Bernt Olav; Skjelvåg, Arne Oddvar; Uhlen, Anne Kjersti; 2009: Effect of soil moisture conditions, air humidity and temperature during grain development on wheat gluten resistance

Moldestad, Anette; Færgestad, Ellen Mosleth; Hoel, Bernt Olav; Uhlen, Anne Kjersti; 2009: Effect of environmental conditions during grain filling on wheat gluten resistance

Moldestad, Anette; Uhlen, Anne Kjersti; Færgestad, Ellen Mosleth; Hoel, Bernt Olav; 2009: Kvalitetsvariasjoner i norskdyrket mathvete

Böcker, Ulrike; Böcker, Ulrike; Uhlen, Anne Kjersti; Hoel, Bernt Olav; Færgestad, Ellen Mosleth; Moldestad, Anette; Moldestad, Anette; 2009: FTIR spectroscopic characteristics of gluten and flour in relation to gluten quality

Moldestad, Anette; Uhlen, Anne Kjersti; Færgestad, Ellen Mosleth; 2008: Stabil og riktig norsk mathvetekvalitet: Oppbygning av glutenproteiner gjennom konrfyllingsfasen - hva er det egentlig som skjer?

Uhlen, Anne Kjersti; Færgestad, Ellen Mosleth; Moldestad, Anette; 2008: Klima og hvetekvalitet

Uhlen, Anne Kjersti; Moldestad, Anette; Færgestad, Ellen Mosleth; 2008: Studies on formation of gluten proteins during grain filling

Mosleth Færgestad, Ellen; Færgestad, Ellen Mosleth; Wicklund, Trude; Abrahamsen, Roger K.; Johansen, Anne-Grethe; Moldestad, Anette; Moldestad, Anette; 2008: Bakeforsøk med kjernemelk

Færgestad, Ellen Mosleth; Høy, Martin; Grove, Harald; Gidskehaug, Lars; Moldestad, Anette; Moldestad, Anette; Hollung, Kristin; Walczak, B; Martens, Harald; Rye, Morten Beck; 2008: An improved and rapid method for analysis of 2-DE images; a pixel based approach

Moldestad, Anette; Uhlen, Anne Kjersti; Magnus, Ellen Merethe; Færgestad, Ellen Mosleth; 2007: Protein content: not an unambiguous concept for the effect on baking quality of wheat

Aamodt, Anette; Moldestad, Anette; Mosleth Færgestad, Ellen; Færgestad, Ellen Mosleth; Magnus, Ellen Merethe; 2001: The influence of flour, datem, ascorbic acid and their interactions on dough and hearth bread