Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering (NAMAB)

27. august 2013 var det offisiell åpning av Norges nye nasjonale anlegg for marin bioprosessering i Kaldfjord utenfor Tromsø.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Hva er marin bioprosessering?

  • Bioprosessering er bruken av biologiske komponenter (levende celler, som f.eks gjær, enzymer etc.) i behandlingen av ulike råvarer til andre produkter, som proteiner og oljer.
  • I marin bioprosessering tar en utgangspunkt i råvarer hentet fra sjøen, enten det er fisk, kråkeboller eller tare.

Anlegget er i praksis en minifabrikk hvor høyteknologibedrifter kan få hjelp til å overføre gode forskningsresultater fra laboratoriene og produsere avanserte produkter i en enda større skala.

Dette vil senke terskelen for nyetableringer og gjøre bedriftene i stand til å få produktene sine ut til et større marked.

Anlegget er på over 1000 kvadratmeter og vil huse en komplett prosesslinje egnet til å ta frem en rekke ulike produkter fra marine råvarer.

– Brukerne av anlegget vil primært være nyetablerte bedrifter i den marine bioteknæringen. Dette er en ung og ennå umoden næring. Vi håper vi kan være med på å bidra til å skape flere nye bedrifter og arbeidsplasser innen biotek-næringen, sier Rasmus Karstad, som er daglig leder ved det nye anlegget.

Det er matforskningsinstituttet Nofima som etablerer og drifter minifabrikken.

Totalt investeres det rundt 30 millioner kroner i utstyr. Utbyggingen og utstyret er finansiert av Troms fylkeskommune og Fiskeri- og kystdepartementet. To personer får arbeidssted ved anlegget.

Satsingsområde

Marin bioteknologi har i mange år vært et satsingsområde blant akademiske institusjoner og bedrifter i Tromsø-regionen. Man har også sett en stadig bredere nasjonal satsing, som har ført til utarbeidelse av nasjonale strategier for ny og bærekraftig verdiskapning.

Marin bioprospektering, del av den marine bioteknologien, er tatt med i regjeringens nordområdestrategi. Det er et forskningsområde med stort potensiale for kommersialiseringer basert på marine råvarer og genressurser.

Flere kunnskapsbaserte bedrifter med utspring fra akademia er etablert som et resultat av dette.

Denne satsingen på marin bioprospektering kan imidlertid ikke fullt ut realiseres uten at de bioaktive forbindelsene man finner kan renses til godkjent kvalitet, eller at det kan produseres i slike mengder at de er kommersielt interessante.

Videreutvikling

Matforskningsinstituttet Nofima har siden 1980-tallet arbeidet med marin bioprospektering og bioprosessering av marine råmaterialer. Prosesshallen i Breivika i Tromsø har i flere år fungert som et utviklingstilbud til bedrifter. Dette pilotanlegget har gitt den råvarebaserte industrien en mulighet til å bringe prosjekter videre fra laboratoriebenken til større skala.

Den nye etableringen av nasjonalt anlegg for marin bioprosessering er en videreutvikling av dette pilotanlegget og vil gjøre det mulig for bedrifter å produsere i en enda større skala.

En stadig større prosessindustri stiller også krav til kompetanseutvikling og utdanning av kandidater i marin bioprosessering. Et samarbeid med utdanningsinstitusjoner vil bidra til å få frem egnede kandidater til en kunnskapsbasert industriutvikling innen marin bioteknologi.

 Marin bioteknologi  

Relatert innhold