Kråkebollens innside.
Kråkebollens innside. Foto/illustrasjon: Vidar Mortensen og Oddvar Dahl/Nofima

Kråkebollenes kjønnsliv

Forskere i Nofima har laget en håndbok som gir en grundig innføring i kråkebollenes reproduksjonssyklus. Målet er å gi kråkebollefiskere og -oppdrettere bedre mulighet til økonomisk gevinst.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Kontaktperson
Portrettbilde av Philip John James

Primitive dyr

Kråkeboller er primitive urdyr som mangler mange av de organene vi finner i høyerestående dyr. De har ingen spesialiserte respirasjons- eller sirkulasjonssystemer. Ikke hjerte, ingen blodårer og ingen oksygenbindende molekyler i kroppsvæsken, og de har heller ingen spesialiserte tarmsystemer. Kort sagt består kråkebollen av munn, en tarm, gonader/rogn og et primitivt nervesystem. Alt dette er omgitt av et hardt skall.

Forståelse av reproduksjon gir verdiskaping

Innen ethvert kråkebollefiskeri eller -oppdrett er det viktig å forstå dyrenes reproduksjonssyklus. Siden kjønnsorganene er det eneste i kråkebollene som har noen kommersiell verdi, og fordi reproduksjonssyklusen påvirker både størrelsen og kvaliteten på rognen og følgelig også verdien, er dette viktig å forstå til det fulle.

Det er påvist at både næringstilgangen og tettheten av kråkeboller kan påvirke reproduksjonssyklusen hos kråkeboller i betydelig grad.

– Vi har nylig studert to kråkebollepopulasjoner en halv kilometer fra hverandre i Kvalsundet utenfor Tromsø. Der fant vi stor variasjon i størrelse og kvalitet på gonadene – både gjennom sesongen og mellom populasjonene – selv om de levde svært nær hverandre, forteller forsker Philip James.

Den vedlagte håndboken er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, og skal gi kråkebollefiskere/-oppdrettere en bedre forståelse av disse dyrenes behov og mulighet til utvikling, og derigjennom en bedre økonomisk fremtidsplanlegging.

 Fangstbasert akvakultur    Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold