.
Ved Nofima har vi over mange år studert hvordan bedriftenes evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser påvirker økonomisk prestasjon og konkurranseposisjon. Foto: Frank Gregersen/Nofima
Ved Nofima har vi over mange år studert hvordan bedriftenes evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser påvirker økonomisk prestasjon og konkurranseposisjon. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Bedriftsstrategi

Nofima undersøker strategiske valg som bedrifter tar, og hvilke konsekvenser disse får for bedriften. Denne kunnskapen er viktig for å styrke bedriftenes lønnsomhet og konkurranseposisjon.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Dreyer
Bent Dreyer

Forskningssjef, Næring og bedrift
Tlf: +47 77 62 90 23
bent.dreyer@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Analyser og rådgiving om markedsstrategier
  • Analyser av bedrifters organisering og valg av teknologi
  • Kunnskap om hvordan bedrifter kan bygge opp egne ressurser
  • Kunnskap om hvordan bedrifters strategiske valg påvirker lønnsomhet

Forskerne tar utgangspunkt i sentrale utfordringer bedriftene står overfor, og utvikler kunnskap som kan hjelpe bedriftene til å foreta strategiske valg.

Vi har over lang tid samlet detaljert informasjon om bedrifters ressurser og økonomiske prestasjoner. Slik utvikler vi kunnskap om hvilke bedrifter som oppnår varige konkurransefortrinn, og hvilke egenskaper og strategiske beslutninger slike fortrinn bygger på.

Bedriftens egne ressurser setter grenser for hvilke strategiske valg de kan gjøre. Vi utvikler kunnskap om hvordan bedrifter kan bygge opp sine ressurser, slik som ansatte, økonomi, kompetanse og fysiske forutsetninger, og hvordan disse kan måles og brukes.

Ressurser, organisering og teknologi

Prosessen fra råvare til ferdig matvare består av mange ulike faser. En viktig strategisk beslutning er å bestemme hvilke deler av denne prosessen/verdikjeden bedriften skal drive med. Hvilke teknologiske løsninger bedriften velger er også avgjørende for hvilke produkter den kan lage.

Nofima har gjennomført en rekke analyser av sammenhengen mellom spesialiseringsgrad og lønnsomhet. Slike analyser gir kunnskap om hvordan verdikjeden er organisert og hvordan struktur og effektivitet endres over tid.

Vi analyserer også sammenhengen mellom teknologivalg og økonomisk prestasjon innen ulike bransjer og i ulike deler av verdikjeden. I slike undersøkelser legger vi også vekt på å finne ut hvordan tidspunktet for investeringene påvirker konkurranseposisjon og evnen til å utvikle varige konkurransefortrinn.

Tøff konkurranse og sesongvariasjon

Konkurransesituasjonen påvirker bedriftenes strategiske valg. Konkurransebildet i sjømatindustrien er uoversiktlig, fordi det er mange og svært ulike konkurrenter. I tillegg må store deler av fiskeproduktene selges i et tøft internasjonalt matvaremarked.

Store mengder matvarer lages av vill fisk, og fangstene varierer mye. Fiskebedriftene må derfor håndtere store svingninger i mengde og kvalitet på råvarene. Nofima har derfor gjennom en årrekke samlet data om hvordan naturressursene svinger og høstes, hvilke produkter og volum som produseres og i hvilke markeder de selges.

Tilpasningsevne

Strategiske valg er ikke noe man gjør en gang for alle. Når omgivelsene endres, må strategiene korrigeres. Ved Nofima har vi over mange år studert hvordan bedriftenes evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser påvirker økonomisk prestasjon og konkurranseposisjon.

En slik tilpasningsevne har vist seg å være særdeles viktig, men krevende. Vi prioriterer derfor å skaffe kunnskap om hvordan bedriftens fleksibilitet utvikles og brukes på mange områder.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter