Våre forskere kartlegger hvilke helsekomponenter som finnes i frukt og bær, kålvekster, tomater, rotgrønnsaker og belgvekster.

Frukt, bær og grønnsaker

Frukt, bær og grønnsaker er sunne, smakfulle og anvendelige på mange måter, både som ferske og tilberedte. De er imidlertid krevende produkter å håndtere «fra jord til bord» - mye kan påvirke smak, tekstur, farge og næringsverdi av produktene.

Kontaktperson
Portrettbilde av Grethe Iren Andersen Borge
Kontaktperson
Portrettbilde av Kjersti Aaby
Kjersti Aaby

Forsker
Tlf.: +47 909 72 164
kjersti.aaby@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Sidsel Fiskaa Hagen
Vi tilbyr
 • En totalpakke for dokumentering av sensorisk og helserelatert kvalitet og holdbarhet ved ulike betingelser, f eks lagring og prosessering
 • Kunnskap om næringsinnhold og helseeffekter av frukt, bær og grønnsaker
 • Kunnskap om kvalitetsrelaterte enzymer som kan påvirke holdbarhet av produkter
 • Bistand til å løse utfordringer knyttet til blant annet valg av emballasjematerialer, pakketeknikk og holdbarhet
 • Optimalisering av emballasje i forhold til produktenes respirasjon og lagringstemperatur
 • Bistand til å velge løsninger for prosessering av produkter og uttesting i pilotskala i pilothaller for matproduksjon
 • Prosesshaller med ulike produksjonsutstyr for behandling av frukt, bær og grønnsaker
 • Analysemetoder for innhold av ulike typer innholdsstoffer i frukt & grønnsaker, som vitaminer, polyfenoler, karotenoider, glukosinolater, antioksidantkapasitet, sukker og syrer
 • In vitro modeller for studier av fordøyelse, biotilgjengelighet og bioaktivitet av plantestoffer
 • Analysemetoder for respirasjon og gassgjennomgang i emballasje til frukt og grønnsaker.

Nofimas forskere kartlegger hvilke helsekomponenter som finnes i frukt og bær, kålvekster, tomater, rotgrønnsaker og belgvekster. Deretter studerer vi hvordan helsekomponentene bevares best mulig gjennom hele verdikjeden. Denne kunnskapen brukes i utviklingen av både nye og eksisterende produkter. Resultatet er at forbrukerne lettere kan gjøre sunne valg.

Fra farge til helseeffekter

Nofima har forsket på frukt, bær og grønnsaker siden 1970 tallet. Fra de første farge målinger på bær og syltetøy, og til vi i dag måler hundrevis av innholdsstoffer og forsker på helseeffekter. I Norge spiser vi mer frukt, bær og grønnsaker enn noen gang, men fortsatt mindre enn kostrådene anbefaler, spesielt av grønnsaker. Forskningen vår bidrar til økt kvalitet, utvalg og inntak av ferske og prosesserte produkter av frukt, bær og grønnsaker – som bidrar til god helse og fargeglad matglede.

Levende mat

Frukt, bær og grønnsaker omsettes ofte som ferske produkter, og er derfor svært utsatt for kvalitetsforringelse etter høsting og under lagring. Nofima bidrar med forskning for å forstå hva som påvirker kvalitet gjennom hele verdikjeden. De ferske produktene er levende mat og fortsetter å puste etter innhøsting, så lagringsbetingelser og emballeringsløsninger påvirker kvaliteten.

Plantestoffer

Vi har omfattende forskning og analysemetoder for de fleste grupper av plantestoffer i frukt, bær og grønnsaker, og har spesielt fokus på dem med potensielle helsefremmende egenskaper. Hvilke vitaminer og helserelaterte plantestoffer som finnes i ulike råvarer, og hvordan de ulike stoffene kan påvirkes gjennom verdikjeden, er kunnskap som er nødvendig for å utvikle produkter med høy sensorisk og helsemessig kvalitet.

Våre forskere har vært med på å utvikle:

 • Produkter av frukt, bær og grønnsaker med lengre holdbarhet
 • Optimale metoder for minimal prosessering av frukt og grønnsaker
 • Optimale prosesseringsmetoder for juicer
 • Produkter i samarbeid småskalaprodusenter, som saft, gele og syltetøy
 • Ferdigretter med økt mengde og bedre kvalitet på grønnsakene
 • Optimal behandling for god smak av gulrøtter
 • Optimale lagringsbetingelser for brokkoli og kuttede rotvekster
 • Kunnskap om dyrkingsbetingelsers effekt på kvalitet (i samarbeid med NIBIO og NMBU)
 • Kunnskap om sortsvariasjon for kvalitet av frukt og grønnsaker (i samarbeid med NMBU og NIBIO)
 • Ikke-destruktive målemetoder for innholdsstoffer i frukt og grønnsaker
 • Produkttilpassede emballasjeløsninger for frukt og grønnsaker

Vi kan bistå små og store bedrifter med forsøk i vår pilothall for frukt, bær og grønnsaker. Nofima har solid kompetanse og prosessutstyr for frukt, bær og grønnsaker, for eksempel syltetøylinje, utstyr for pressing, varmebehandling og tapping av juice, kutting, koking, damping, sousvide, høytrykkshomogenisering og emballering.

 

 

 

Strategisk forskningsprogram

Dette forskningsområdet har en sterk kobling til det strategiske programmet Helserelaterte plantestoffer i bær, frukt og grønnsaker.

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Prosjekter
 • Forskningsanlegg

 
Vegetabilhallen på Ås

I Nofimas prosesshall for vegetabiler utføres prosessforsøk som inngår i en del av våre forskningsprosjekter. Vi har lang erfaring i å hjelpe våre små og store kunder med å få testet …