Rognkjeks spiser lakselus, og derfor satses det stort på oppdrett av denne lille rensefisken. Våre fiskehelseforskere undersøker hvordan rognkjeksen kan gjøres motstandsdyktig mot fiskesykdommer.
Rognkjeks spiser lakselus, og derfor satses det stort på oppdrett av denne lille rensefisken. Våre fiskehelseforskere undersøker blant annet hvor vidt rognkjeksen kan være bærer av sykdommer som smitter laks og vice versa. Foto: Marit Rein/Nofima

Fiskehelse

God helse hos oppdrettsfisk er viktig. Forebygging er den beste måten å oppnå det på.

Kontaktperson
Portrettbilde av Gunn Berit Olsson
Gunn Berit Olsson

Forskningssjef
Tlf.: +47 474 62 565
gunn-berit.olsson@nofima.no

Nofima tilbyr:
  • In vivo og in vitro smittemodeller for bakterier, virus og parasitter
  • Fysiologiske tester for måling av robusthet
  • Identifisering av biologiske markører
  • Kunnskap om interaksjoner mellom bakterier, virus, parasitter og fiskens eget forsvar
  • Praktisk forsøksdesign for testing av effekter av fôrkomponenter, ulike oppdrettsbetingelser og sykdomsmotstand
  • Bioinformatikk. Databaser koblet til de tilgjengelige genom

Det er fortsatt slik at sykdom er en av de største utfordringene for oppdrettsnæringen.

Nofimas forskning på forebyggende fiskehelse bygger på mange års kompetanse på ulike bakterier, virus og parasitter som forårsaker sykdom hos fisk, og fiskens eget forsvar mot dem.

Fiskens robusthet, interaksjoner mellom bakterier/virus og fiskens immunforsvar og sammenhengen mellom helse, ernæring og andre miljøfaktorer er temaer som forskerne ved avdelingen jobber med.

Robusthet

En robust fisk har god motstand mot bakterier, virus og parasitter. Den takler stress og den håndterer normal organutvikling i kombinasjon med rask vekst.

Robusthet handler om både helse, genetikk, produksjonsbetingelser og ernæring. Det er derfor viktig å identifisere faktorer i produksjonen som påvirker robusthet og dermed styre disse.

Vi jobber med å etablere metoder for å overvåke, måle og forstå hva som fører til robusthet, både ved hjelp av smittemodeller, fysiologiske tester og molekylærbiologi.

Mange faktorer

Kunnskap om selve viruset eller bakterien er svært viktig for å kunne forebygge sykdomsutbrudd. Det er likevel en økt bevissthet i oppdrettsnæringen om at sykdomsutbrudd ikke bare handler om bakterier og virus – men om den totale livssituasjonen til fisken – og hvordan miljørelaterte faktorer påvirker fiskens motstandsdyktighet.

Mange endringer som gjøres i oppdrettsnæringen, enten det handler om driftsformer, temperaturendringer, resirkulering av vann, fôringredienser eller håndtering av fisk, kan påvirke fiskens generelle motstandsdyktighet mot sykdom.

Vår styrke er at vi har kompetanse på hva som skjer med fisken og hvordan den reagerer når den blir smittet av bakterier, virus, parasitter og andre faktorer som utløser stress.

Ved avdelingen studerer vi fysiologiske, immunologiske og molekylære mekanismer som har betydning for fiskens evne til å forsvare seg mot sykdom, og utvikler verktøy for å måle, overvåke og styre dette.

I tillegg skaffer vi til veie kunnskap om hvordan endrede driftsrutiner kan bidra til en mer motstandsdyktig fisk.

Tverrfaglighet

Arbeidet med å redusere tap av fisk i sjø er et viktig satsingsområde for Nofima. For å løse denne utfordringen kobler vi sammen forskere i Nofima med kompetanse innen tema som fiskehelse, produksjonsbiologi, ernæring og avl. Denne måten å arbeide på gjør at vi har de beste forutsetninger for å løse flere av næringens utfordringer rundt oppdrettsfiskens helse og velferd.

Målet for arbeidet vårt er å skaffe til veie kunnskap om hvordan oppdrettsfiskens motstand mot sykdom, stress og håndtering best kan ivaretas og overvåkes. Samt bidra til at ny kunnskap blir tatt i bruk av næringen.

Dette er noe av det vi har oppnådd.

Smittemodellene

Vaksinering av fisk er et viktig forebyggende tiltak mot sykdom som benyttes i oppdrettsnæringen. Våre smittemodeller har vært viktige for dokumentasjon av effekten av flere av de vaksinene som benyttes i dag.

Funksjonelle fôr

Sammenhengen mellom fôr og helse er udiskutabel. Dette blir i økende grad vektlagt hos fôrprodusentene som etterstreber å tilby fôr med både generell og spesifikk helseeffekt. Våre forskere har kompetanse på å forstå immunologien og fysiologien bak effektene av de ulike fôrkomponentene og vi har ulike testsystemer for å måle dette. Vi har derfor vært viktige i arbeidet med å utvikle de nye konseptene for funksjonelle fôr.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
Havbruksstasjonen i Tromsø ligger i Kårvik på Ringvassøy.
 
Havbruksstasjonen i Tromsø

Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø.

Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.


Nofima senter for resikulering i akvakultur. Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud / Nofima
 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.