We can help the aquaculture industry to transfer knowledge about raw materials and the nutritional needs of fish into the production of functional, cost-effective and sustainable fish feed of high technical quality.
We can help the aquaculture industry to transfer knowledge about raw materials and the nutritional needs of fish into the production of functional, cost-effective and sustainable fish feed of high technical quality. Photo: Bjørn Erik Larsen

Ernæring og fôrteknologi

Et fôr er mer enn det rent ernæringsmessige innholdet. Fôr handler også om oppdrettsfiskens dynamiske behov, produksjonssystemet fisken er i, og bærekraften bak ingrediensene. Vi utvikler og setter kunnskapen i sammenheng.

Kontaktperson
Portrettbilde av Mari Moren
Mari Moren

Forskningssjef, Ernæring og fôrteknologi
Tlf: +47 55 50 12 72
Mari.Moren@nofima.no

Vi tilbyr:
 • Kunnskap om næringsstoffene og fiskens dynamiske behov for næringsstoff
 • Utvikling av fôr og fôringsstrategier i nye produksjonssystemer
 • Kunnskap om et bredt spekter av råvarer som gir bærekraftige fôr
 • Utvikling av fôrråstoff basert på restråstoff fra fiskeri og slakteri, krill, alger, encelleorganismer
 • Kunnskap om hvordan vi bevarer næringsstoffene gjennom fôrprosessering og får god pelletkvalitet
 • Utvikling av fôr til nye oppdrettsarter, som leppefisk og kråkebolle
 • Forbrukertester av kommersielle fôr
 • Eget referansefiskemel og referansefôr som felles målestokk i fôrevaluering
 • Kompetanse- og kunnskapsoverføring til industrien

Med egen testfôrproduksjon og flere forsøksfasiliteter har vi alle muligheter til å teste fôr i sammenhenger som er relevante for oppdrettsfisken. Først og fremst skal fôret gi god vekst og fôrutnyttelse. For å få til det under alle forhold ser våre forskere fiskefôr i sammenheng med teknologiutvikling, avl, fiskehelse, -kvalitet og -velferd.

Grunnlaget vårt er en solid kunnskap om fiskens behov for næringsstoffer, kjennskap til råvarer som tilfredsstiller behovene og produksjon av fôr. Vi kan i samarbeid med oppdrettsnæringen utvikle og omsette kunnskapen til funksjonelt, kostnadseffektivt og bærekraftig fiskefôr som fisken liker og som holder høy teknisk kvalitet.

Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale aktører om utviklingen av fremtidens fiskefôr og fôring. Aktører er fra ingrediensindustri, fôrfirma, utstyrsleverandører og oppdrettsselskap.

Utvikling gir behov for mer forskning

Utvikling og vekst i næringen skaper nye behov innen ernæring, fôr og fôring. Vi arbeider med å dekke behovene både til oppdrettsfisken, oppdrettsnæringen og miljøet. For eksempel forsker vi på ulike strategier for å sikre innholdet av omega-3 fettsyrene EPA og DHA i laksefilet fra bærekraftige kilder og måter å fange opp og gjenbruke livsviktige mineraler og næringsstoffer fra restråstoff og slam.

Dette er noe av det vi har oppnådd:

Nedover i næringskjeden

Forskning på fôrressurser, som ikke direkte går til menneskemat, er i stadig utvikling. Ved å høste og produsere nedover i næringskjeden unngås tap av energi mellom leddene i næringskjeden. Mellom hvert nivå i næringskjeden går ofte 90 prosent energi tapt. Våre forskere har i samarbeid med industriaktører vært sentrale i utvikling av protein- og oljerike ingredienser fra encelleorganismer som gjær og heterotrofe alger, og fra krill.

Mangel på fiskeolje: Omega-3 fra flere kilder

Med dyrking av fett- og leverceller av laks har Nofima skaffet en innsikt i fiskens fettmetabolisme som er helt unik. Innsikten gir grunnlag for ulike strategier som kan sikre innholdet av de sunne marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA i fisk. Eksempler er:

 • avl
 • regulering av produksjonsforhold
 • balansering av ingredienser i fôr
 • alternative fôrkilder

Mangel på fiskemel: planteprotein

Nofima har omfattende kunnskap om fiskens behov for næringsstoffer, ikke minst gjennom deltagelsen i tidligere Senter for fremragende forskning – Aquaculture Protein Centre. Kunnskap om fiskens behov for aminosyrer er viktig i fôrutviklingen for at fisken kan utnytte ulike proteinkilder effektivt, og slik at fôret kan tilpasses fiskens behov på ulike livsstadier.

Fra våtfôr til fettfattig tørrfôr og dagens ekstruderte fettrike fôr

På 70- og 80-tallet var Nofima sentral i utviklingen av tørrfôr og å i øke fettinnholdet i tørrfôret betydelig. Dette arbeidet gikk parallelt og i samarbeid med sildemelindustrien og Skretting og deres uttesting av ekstruderteknologi. Denne forskningen ga rom for mer fett i fôret.

Langsiktighet er en av styrkene med Nofimas kompetanse innen ernæring og fôrteknologi, sammen med bredden, dybden og verktøyene vi har til å se oppdrettsfiskens ernæringsbehov i produksjonsbiologisk sammenheng.

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Forskningsanlegg
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjonen på Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.

Havbruksstasjonen i Tromsø ligger i Kårvik på Ringvassøy. Foto: Ola Røe
 
Havbruksstasjonen i Tromsø

Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø.


Våre medarbeidere på Fôrteknologisenteret er grundige og kunnskapsrike. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Fôrteknologisenteret

I vårt anlegg kan vi tilby de beste løsningene for å utvikle og teste nye ingredienser og fôr. Vi har høy kunnskap om teknologi og råvarer, og solid forskningskompetanse. …

Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Biobasert ingrediensutvikling, Bergen

Vi har kompetanse og utstyr for utvikling og formulering av ingredienser basert på biologisk materiale tilpasset anvendelse innen næringsmidler, fôr og tekniske områder.