Forskningsresultater

Sild, makrell og lodde

Nofima forsker på tema som gjelder hele verdikjeden for fisk, fra fangst, via produksjon til marked og økonomi. Her er en oversikt over resultater fra forskningen innen pelagisk sektor, i form av rapporter og publikasjoner.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Torstein Skåra
Torstein Skåra

Seniorforsker
Tlf.: +47 450 15 281
torstein.skara@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf.: +47 900 40 615
audun.iversen@nofima.no

Noen av publikasjonene hører inn under flere kategorier:

Fangst

Markedsbasert høsting av lodde

Låssetting av sommermakrell. Sluttrapport

Låssetting av sommermakrell. Delrapport

Kystfiske etter pelagiske arter – potensielt økt verdiskaping ved mer effektiv transport av levende fisk

Pelagisk verdiskaping. Verdi- og kvalitetsbasert høsting av pelagisk fisk

Langsiktige avtaler – erfaringer og vurderinger. Evaluering av et prøveprosjekt i førstehåndsomsetningen

Produksjon

Utvikling og optimalisering av makrellfiletering

Factors influencing post-mortem quality, safety and storage stability of mackerel species: a review

Kvalitetsavvik på sildefilet

Alternativ produksjon av matjessild. Del 1: Nordsjøsild

Alternativ produksjon av matjessild. Del 2: NVG-sild

Alternativ produksjon av matjessild. Prosessutvikling og oppskalering

Alternativ produksjon av matjessild. Prosessutvikling, oppskalering og markedsvurdering. Sluttrapport

Proteomanalyse: To-dimensjonal gelelektroforese av Nordsjøsild i forhold til modningstid

Bearbeiding av makrell til røyking – Fase 1: Muligheter og barrierer

Restråstoff

HerrZyme – Enzymkarakterisering og teknologiutvikling for kommersialisering av enzym fra restråstoff av sild

Gull fra havets sølv

Utvikling av høykvalitets pulverprodukt fra sildemelke: Oppfølgingsprosjekt. Fagrapport 1

Utvikling av høykvalitets pulverprodukt fra sildemelke. Sensorisk kvalitet på sildemelkepulver testet ved akselererte lagringsbetingelser – Fagrapport 2

Marked

Large buyers at a fish auction: The case of the Norwegian pelagic auction

Prosessutvikling, oppskalering og markedsvurdering; Alternativ matjesproduksjon – Sluttrapport

Markedsbasert høsting av lodde

Nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina. En markedsvurdering

Felles kvalitetsmerking av norske pelagiske produkter – har det noe for seg?

Markedskrav og kvalitetsutfordringer NVG-sild

Pelagiske fremtidsbilder

Russiske konsumenters preferanser for sild

Buyer-seller relationships across cultures: Conceptual, empirical and methodological issues, PhD

Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk. Automatisk sortering basert på indre kvalitetsegenskaper

Økonomi, struktur

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Gjennomføres årlig.

Pelagisk verdiskaping. Verdi- og kvalitetsbasert høsting av pelagisk fisk

Pelagiske fremtidsbilder

Ringnot – Struktur og lønnsomhet

Langsiktige avtaler – erfaringer og vurderinger. Evaluering av et prøveprosjekt i førstehåndsomsetningen

Makrellkonfliktens konsekvenser

Verdikjedesammenligninger. Hva kan pelagiske bedrifter lære av verdikjeder for andre næringsmidler?

Les mer om:

Relatert innhold